Žetonų vertė (4): Rizikos Premijos Konceptas

Prieš skaitydami šį straipsnį, pirma perskaitykite:

Jūs jau suprantate, kas yra jūsų stack’o vertė ir kaip galima jį įvertinti. Jūs taip pat žinote, kaip įvertinti savo sprendimus.

Kad pilnai suprastumėte žetonų įvertinimo procesą ir galėtumėte šį gebėjimą panaudoti visuose SNG turnyrų lygiuose, ypač burbulo fazėje, jums pirma reikia išmokti ir suprasti rizikos premijos konceptą. Šioje pamokoje jūs sužinosite kas tai yra, kaip tai panaudoti ir kaip tai gali padėti jums nuspręsti, su kokiu kortų diapazonu jūs turėtumėte žaisti.

Rizikos premija yra papildoma rankos vertė

risk-premium_10

Kaip jau žinote, žetonų skaičiuos grynųjų pinigų žaidimuose yra lygus jų vertei. Tai reiškia, kad grynųjų pinigų žaidimuose kiekvienas pelningas sprendimas žetonų atžvilgiu (cEV) yra taip pat pelningas ir tikrų pinigų atžvilgiu ($EV). Tačiau SNG turnyruose situacija yra kiek kitokia dėl mažėjančios žetonų vertės.

Kadangi žetonai, kuriuos galite laimėti SNG turnyruose, yra nebūtinai verti tiek, kiek žetonai, kuriais rizikuojate, reikiamos rankos vertės cEV atžvilgiu (chip equity) neužtenka. Tai reiškia, kad norint atlikti pelningą sprendimą SNG turnyruose, jūsų rankos vertė turi būti didesnė nei grynųjų pinigų žaidimuose. Šita papildoma rankos vertė ir yra rizikos premija.

Taigi, rizikos premijos sąvoka gali būti apibrėžta štai taip:

[box type=”note” width=”100%” ]Rizikos premija: papildoma rankos vertė, kurios jums papildomai reikia kartu su reikiama rankos verte cEV atžvilgiu (chip equity), kad atliktumėte pelningą sprendimą SNG turnyruose.[/box]

Pastaba: šiame kontekste “pelningą sprendimą” jūs turėtumėte suprasti kaip geriausią įmanomą sprendimą. Šioje pamokoje sprendimo vertė yra visada suskaičiuojama palyginant jį su kitais įmanomais sprendimais. Pavyzdžiui atsakymas į statymą, kurio $EV = $1 reiškia, kad vidutiniškai piniginė hero stack’o vertė atsakius į statymą yra $1 didesnė, nei piniginė stack’o vertė nusimetus kortas.

Rizikos premijos apskaičiavimas

Dažniausiai rizikos premijos didumas tam tikroje situacijoje priklauso nuo skirtumo tarp žetonų, kuriuos galite laimėti, vertės, ir žetonų, kuriais rizikuojate, vertės. Kad apskaičiuotumėte šį skirtumą, visų pirma jūs turite sužinoti, kokia yra jūsų žetonų piniginė vertė, tad čia į pagalbą galite pasitelkti ICM.

Įsivaizduokite, kad žaidžiate 9-man $10+$1 SNG turnyrą, kurio išmokėjimo struktūra yra 50/30/20. Blaindai yra 10/20 ir prie stalo vis dar yra 9 žaidėjai.

risk-premium_1_4

Žinoma, keista matyti žaidėją sustumiant visus savo žetonus tokioje situacijoje, tačiau micro ir žemuose limituose tai atsitinka ganėtinai dažnai.

Tarkime MP2 kortų diapazonas yra TT+ ir AK.

risk-premium_3

Prieš šį kortų diapazoną QQ turi 52.37% šansus laimėti, kas reiškia, kad atsakę į šį statymą, ilgame laiko periode jūs laimėsite maždaug 96 žetonus. Taigi, žetonų atžvilgiu šis sprendimas yra pelningas, t.y. +cEV.

Skaičiavimas

Žetonų tikėtina vertė jums atsakius į statymą (cEV) = žetonai, su kuriais žaidžiate (stack’ai + blaindai) * šansai, kad laimėsite ranką – žetonai, kuriais rizikuojate (jūsų stack’as)

cEV = 3010 * 52.37% – 1480 = ~96

Kadangi grynųjų pinigų žaidimuose žetonų skaičius yra lygus jų vertei, grynųjų pinigų žaidime (įsivaizduokime, kad nėra jokių mokesčių), jūs lengvai galėtumėte atsakyti į šį statymą. Tačiau SNG turnyruose, remiantis ICM, šio atsakymo piniginė vertė yra neigiama, todėl jūs turėtumėte nusimesti.

Skaičiavimas

Piniginė jūsų stack’o vertė, suskaičiuota su ICM, visuose galimuose scenarijuose:

Jūsų stack’o $EV nusimetus kortas: $9.88 su 1480 žetonų

Jūsų stack’o $EV atsakius į statymą ir laimėjus: $18.30 su 3010 žetonų

Jūsų stack’o $EV atsakius į statymą ir pralaimėjus: $0 su 0 žetonų

Piniginė jūsų stack’o vertė atsakius į statymą ($EV) = tikimybė laimėti ranką * tikėtina piniginė jūsų stack’o vertė atsakius į statymą ir laimėjus + tikimybė pralaimėti ranką * tikėtina piniginė jūsų stack’o vertė atsakius į statymą ir pralaimėjus

$EV = 52.37% * $18.30 + 47.63% * $0 = $9.58

Jūsų stack’o $EV nusimetus kortas = $9.88 > jūsų stack’o $EV atsakius į statymą = $9.58

$EV(atsakius į statymą) = -$0.30

Kad atsakytumėte į šį statymą pelningai žetonų atžvilgiu, jums reikia daugiau nei 49% šansų laimėti ranką. Tačiau kad galėtumėte pelningai atsakyti į statymą pinigų atžvilgiu, jums reikia 54% šansų laimėti ranką. Tai reiškia, kad šiuo atveju jūsų rizikos premija yra 5%.

Skaičiavimas

Rankos vertė, kurios reikia, kad pelningai atsakytumėte į statymą žetonų atžvilgiu (chip equity):

3010 * %Equity – 1480 > 0

Equity > ~49%

Rankos vertė, kurios reikia, kad pelningai atsakytumėte į statymą pinigų atžvilgiu ($EV):

$18.30 * %Equity – $9.88 > 0

Equity > ~54%

Rizikos-premija = ~54% – ~49% = ~5%

Žinodami, kokio dydžio yra jūsų rizikos premija, jūs galėsite atitinkamai pritaikyti savo kortų diapazoną tam tikrose situacijose. Kadangi su QQ jūs turite 52.37% šansus laimėti, o kad atliktumėte pelningą sprendimą pinigų atžvilgiu, jums reikia ~54%, tampa aišku, kad pelningai atsakyti į šį statymą galite tik su dviejais karaliais arba tūzais.

[box type=”note” width=”100%” ]Dažniausiai rizikos premija priklauso nuo skirtumo tarp piniginės žetonų, kuriuos galite laimėti, vertės, ir žetonų, kuriais rizikuojate, piniginės vertės.[/box]

Kaip matote, žinodami stack’ų piniginę vertę rizikos premiją galite apskaičiuot tiesiog ranka. Tačiau tai galite padaryti naudodami specialas programas. Viena iš tokių programų yra ICM Explorer, kurią galite gauti štai čia.

Santykis tarp stack’ų dydžių ir rizikos premijos

Atminkite ir tai, kad jūsų rizikos premija skiriasi prieš kiekvieną invidualų žaidėją, sėdintį prie stalo (nebent kai kurių žaidėjų stack’ai yra lygūs).

Pažiūrėkite į šį pavyzdį iš 6-man SNG turnyro burbulo fazėje, kurio išmokėjimo struktūra yra 65/35:

risk-premium_2_1

Taigi, kokia yra jūsų rizikos premija? Jūsų rizikos premija prieš Player 2 yra vienokia, o prieš Player 1 kitokia.

RP Hero vs Player 1: 3.9%

RP Hero vs Player 2: 15.9%

Tas faktas, kad jūsų rizikos premija prieš Player 1 yra žemesnė, nei prieš Player 2, yra ganėtinai aiškus, nes jei sustumsite visus savo žetonus prieš Player 1 ir laimėsite, jis nebeturės žetonų, o jei pralaimėsite, jums vis dar bus likę 900 žetonų. Tačiau prieš Player 2 jūsų ITM nėra 100% jei laimėsite, o jei pralaimėsite, jūs tiesiog iškrisite iš turnyro.

Kaip matote, skirtumas tarp žetonų vertės, kuriuos galite laimėti, ir žetonų vertės, kuriais rizikuojate, yra žymiai didesnis, sustūmus visu savo žetonus prieš Player 2, nei prieš Player 1.

Iš šio pavyzdžio mes galime aprašyti santykį tarp stack’ų dydžių ir rizikos premijos štai taip:

[box type=”note” width=”100%” ]Jūsų rizikos premija yra didesnė prieš didesnius stack’us (ypač prieš stack’us, didesnius nei jūsų) ir mažesnės prieš mažesnius stack’us (ypač prieš stack’us, mažesnius nei jūsų).[/box]

Rizikos premijos koncepto pritaikymas

Nors rizikos premijos konceptas yra apskaičiuojamas daugelio ICM programų, tokių kaip HoldemResources Calculator ar SitNGo Wizard, vis tiek yra labai svarbu suvokti šį konceptą.

Visų pirma, jis padeda jums pakeisti jūsų mastymą ir pilnai suprasti sprendimų įvertinimo procesą bei skaičiavimus, kuriuos atlieka ICM programos. Su šiomis žiniomis jūs kur kas geriau suprasite kaip ir kada turėtumėte pakeisti savo kortų diapazoną bei prisitaikyti prie kitų žaidėjų.

Negana to, visa tai pagerina jūsų gebėjimus įvertinant intuityvius sprendimus, nes šio koncepto dėka jūs suprantate skirtumą tarp tam tikrų stack’ų. Šis būdas, kai kuriais atvejais, yra kur kas geresnis nei atmintinai išmokti kortų diapazonai, nes šis konceptas gali būti pritaikytas visiems scenarijams (visų žetonų sustūmimui, atsakymui į statymą, re’push’inimui ir t.t.).

Santrauka

Šioje pamokoje jūs sūžinojote:

  • Rizikos premija yra papildoma rankos vertė, kurios jums papildomai reikia kartu su reikiama rankos verte cEV atžvilgiu (chip equity), kad atliktumėte pelningą sprendimą SNG turnyruose.
  • Rizikos premija priklauso nuo skirtumo tarp piniginės žetonų, kuriuos galite laimėti, vertės, ir žetonų, kuriais rizikuojate, piniginės vertės.
  • Jūsų rizikos premija yra didesnė prieš didesnius stack’us ir mažesnė prieš mažesnius stack’us.

Šaltinis: PokerStrategy.com