Pokerio kombinacijos

Jeigu nusprendėte išmokti žaisti pokerį, pirmiausia derėtų perskaityti pokerio taisykles. Antras svarbus dalykas – pokerio kombinacijos. Jų nežinodami jūs tikrai nieko nepasieksite. Juk viso žaidimo esmė – surinkti kuo stipresnę kortų kombinaciją.

Pradinės kortos - pokeris - kombinacijos

Kai išmoksite žaidimo eigą, atliekamus veiksmus bei kombinacijų stiprumą, tada jau galėsite mažais žingsneliais skintis kelią link didesnių pergalių. Nepamirškite, kad pokeris – tai ne tik kortų dėliojimas ir statymai. Tai žaidimas, kuris reikalauja geros strategijos, matematinių žinių, varžovų perpratimo ir kita. Rekomenduojame užsukti į pokerio strategijos skyrelį ir geriau susipažinti su veiksmais, kurie reikalingi, jeigu norite tapti profesionaliu žaidėju.

Nepatingėkite susikurti savo asmeninės pokerio taktikos, kuri jums padės geriau susigaudyti, kokių veiksmų imtis, kokias kortas naudoti žaidime, kurias geriau nusimesti, kokie galimi tolimesni varžovų veiksmai ir panašiai.

Kai suprasite pokerio taisykles bei įsiminsite žaidimo kombinacijas, tada galėsite išbandyti žaidimus, kuriuose siūlo įvairūs pokerio kambariai Lietuvoje.

Apie pokerio kortas

Prieš pradėdami pokerio kelią, turite susipažinti su vienu iš pagrindinių dalykų šiame žaidime – pokerio kortomis.

Žaidime naudojame įprastines kortas. Kaladę sudaro 52 kortos nuo tūzo iki karaliaus. Jokeriai pokeryje dažniausiai nenaudojami. Kiti kortų žaidimai naudoja tokias pačias kortas, kaip ir pokeris, tik kartais reikia nepilnos kaladės arba priešinai – net kelių kaladžių iš karto.

Sudarant pokerio kombinacijas labai svarbu suprasti, kaip galima suskirstyti žaidimo kortas. Šiame žaidime naudosime tris apibrėžimus: kortų vertė arba rangai, kortų rūšis bei kortų spalva. Aptarsime jas visas, kad lengviau suprastumėte, kaip jas atskirti.

Tūzas, kortos, žetonai - pokerio kombinacijos lt

Kortų vertė (pokerio kortų stiprumas)

Kortų vertė nurodo, kokios stiprumo yra konkreti korta. Pvz. karalius yra daug stipresnis už dviakę. Lyginant šias dvi kortas, karalius nugalėtų. Nepamirškite, kad pokeryje pavienių kortų vertės daro labai mažai įtakos. Pagrinde laimėjimą nulemia 5 kortų kombinacijos, kurias sudarome žaidimo pabaigoje.

Kortos jų rango (vertės) didėjimo tvarka: dviakė (2), triakė (3), keturakė (4), penkiaakė (5), šešiaakė (6), septynakė (7), aštuonakė (8), devynakė (9), dešimtakė (T), bartukas (J), dama (Q), karalius (K), tūzas (A).

Yra kelios kortų kombinacijos, kuriose tūzas gali būti ir stipriausia, ir silpniausia korta. Tai eilės ir eilės ir spalvos kombinacijos.

Kortų rūšis

Įprastinės žaidimo kortos yra keturių rūšių: ♠️ vynai, ♣️ kryžiai, ♥️ širdys ir ♦️ būgnai. Vynai ir kryžiai – juodi, širdys ir būgnai – raudoni. Įsidėmėkite, kad kortų rūšis nedaro jokios įtakos kortų vertei. Širdžių dešimtakė yra lygi vynų dešimtakei.

Kortų spalva

Dažnas žmogus spalvos sąvoką supranta taip: juoda, raudona, žalia, mėlyna ir pan. Pokerio žaidime ši sąvoką reiškia ką kita. Čia kortų spalva nėra tai, ką matome: raudona – širdys ir būgnai, juoda – kryžiai ir vynai. Pokeryje kiekviena kortų rūšis atitinką atskirą spalvą. Jas net galima vadinti kortų rūšių pavadinimais. Vynų spalva, širdžių spalva, būgnų spalva ir kryžių spalva. Taigi šiame žaidime kortos yra ne dviejų, bet keturių spalvų. Kai kuriuose online žaidimuose sistema skirtingas kortų rūšis net nuspalvina skirtingomis spalvomis, pvz. vynus palieka juodus, o kryžius padaro mėlynus. Taigi įsiminkite: žaidime – pokeris kombinacijos sudaromos iš 4 skirtingų spalvų kortų.

Pokerio kortu rūšys - pokerio kombinacijos lentelė

Kaip sudaromos pokerio kortų kombinacijos?

Texas Hold’em

Šiame žaidime žaidėjai turi 5 bendrąsias kortas ir po 2 asmenines. Kortų kombinacijas jie gali sudaryti iš:

 • visų 5 bendrųjų kortų;
 • 4 bendrųjų ir 1 asmeninės kortos;
 • 3 bendrųjų ir 2 asmeninių kortų.

Omaha

Yra 5 bendrosios kortos. Kiekvienas žaidėjas gauna po 4 asmenines kortas. Šiame žaidime pokerio taisyklės kombinacijos sudarymui yra kiek griežtesnės. Būtinai naudoti turite 3 bendrąsias ir 2 asmenines kortas.

5 card Stud

Šiame žaidime bendrųjų kortų nėra, todėl kombinacijas sudaryti reikia tik iš asmeninių kortų.

Pokerio kombinacijos pagal stiprumą nuo geriausios iki silpniausios

Karališka eilė (Royal Flush)

Karališka spalva - pokerio taisyklės kombinacijos

Pati stipriausia ir visų žaidėjų labiausiai trokštama kombinacija yra Karališka eilė. Iš viso įmanoma sudaryti tik keturias skirtingas tokias kombinacijas.

Karališka eilė tai iš eilės einančios tokios vienos spalvos (rūšies) kortos: dešimtakė, bartukas, dama, karalius ir tūzas. Jeigu pavyko gauti šią pokerio kombinaciją – jums tikrai labai pasisekė. Galite drąsiai kelti statymus ir stengtis, kad kiti žaidėjai kuo daugiau įdėtų į banką. Beveik neįmanoma, kad dar kas nors iš žaidėjų turi šią kombinaciją.

Ką daryti, jeigu du žaidėjai surinko karališkos eilės kombinacijas?

Na jeigu atsitiks taip, kad keli žaidėjai surinks šią kombinaciją, tada bus lyginamos papildomos kortos tų žaidėjų rankose.

Kai papildomos kortos sutampa, bankas dalinamas po lygiai.

Eilė ir spalva (Straight Flush)

Eilė ir spalva - pokerio kortų kombinacijos

Tai yra antras pagal stiprumą pokerio derinys. Iš viso galite sudaryti 36 tokias kombinacijas, taigi yra tikrai maža tikimybė, kad kas nors dar šią kombinaciją turės savo rankose.

Eilė ir spalva – tai 5 vienos spalvos (rūšies) kortos einančios viena po kitos. Tūzas čia gali būti arba stipriausia, arba silpniausia korta. Pvz.:

 • kai žaidėjas turi A-K-Q-J-T, tūzas čia yra aukščiausios vertės;
 • jeigu kombinacija tokia: 5-4-3-2-A, tada tūzas žemiausios vertės.

Ką daryti, jeigu du žaidėjai turi eilės ir spalvos kombinacijas?

Lyginamos aukščiausios kombinacijų kortos.

Pvz.: K-Q-J-T-10 laimės prieš T-9-8-7-6;

Kai šios kombinacijos sudarytos iš 4 ir vienos asmeninės arba 5 bendrųjų kortų, tada lyginamos laisvos papildomos žaidėjų rankose laikomos kortos. Aukščiausia korta nugali.

Pvz.: ant stalo guli 9-8-7-6. Pirmas žaidėjas rankose laiko 10 ir 5. Antrasis – 10 ir 7. Jie abu turi eilės ir spalvos kombinacijas, bet laimi antrasis, nes papildoma jo korta yra didesnės vertės.

Kai du ar keli žaidėjai turi eilės ir spalvos kombinacijas ir visų papildomų kortų vertės abiejų rankose vienodos, tada bankas dalijamas jiems lygiomis dalimis.

Keturios vienodos (Four of kind)

Keturios vienodos - poker kombinacijos

Tai trečioji pagal stiprumą pokerio kombinacija. Ją sudaro keturios vienodos vertės (rango) kortos.

Ką daryti, jeigu du žaidėjai turi keturias vienodas kortas?

Banką laimi tas, kieno keturių kortų vertė yra didesnė.

Pvz.: 8-8-8-8-3 laimės prieš 7-7-7-7-A.

Kai visi žaidėjai turi šią kombinaciją, tada lyginamos papildomų kortų vertės.

Pvz.: ant stalo guli šios bendrosios kortos 6-6-6-6-2, todėl ši kombinacija galioja visiems žaidėjams. Pirmojo rankose yra kortos A-3, antrasis turi A-9. Aukštesnės bendrosios kortos sutampa, taigi lyginamos žemesnės. Antrasis žaidėjas, turėdamas 9, laimi.

Kai sutampa visos kortos, bankas dalinamas lygiomis dalimis.

Pilna troba (Full House)

Pilna troba - pokeris kombinacijos

Ketvirtoji pokerio kortų kombinacija, kurią sudaro trys vienodos vertės (rango) kortos ir dvi vienodos vertės kortos.

Ką daryti, jeigu du žaidėjai surinko pilnos trobos kombinacijas?

Pirmiausia reikia lyginti trijų vienodų kortų vertes. Šiuo atveju nugalės tas, kieno kortos aukštesnės.

Pvz.: K-K-K laimės prieš J-J-J.

Jeigu trys vienodos kortos sutampa kelių žaidėjų rankose, tada lyginame likusių dviejų kortų vertes. Vėlgi laimi ta, kurioje kortos aukštesnės.

Pvz.: ant stalo guli Q-Q-J-9-5. Pirmasis žaidėjas turi Q-5, antrojo rankose yra Q-9. Pirmasis sudaro kombinaciją iš dviejų bendrųjų Q ir vienos asmeninės Q bei bendrojo 5 ir asmeninio 5. Antrojo pokerio kombinacija sudaroma iš dviejų bendrųjų Q ir vienos asmeninės Q bei bendrojo ir asmeninio 9. Šiuo atveju trys vienodos kortos sutampa, todėl lyginama pora. Antrasis žaidėjas laimi, nes 9-9 vertė yra didesnė nei 5-5.

Jeigu ir šios kortos sutampa, tada lyginti reikia likusias laisvas kortas.

Pvz.: ant stalo guli Q-Q-J-9-9. Pirmasis žaidėjas turi A-Q, antrojo rankose yra Q-5. Trys bendrosios kortos Q-Q-Q ir pora 9-9 sutampa pas abu žaidėjus, todėl lyginame papildomas kortas. Šiuo atveju laimi pirmasis žaidėjas, nes A yra aukštesnė korta nei 5.

Kai sutampa visos kortos kelių žaidėjų rankose, tokiu atveju telieka banką pasidalinti tarpusavyje lygiomis dalimis.

Spalva (Flush)

Spalva - pokerio deriniai

Tai penktieji pagal stiprumą pokerio deriniai, kuriuos sudaro penkios vienos spalvos (rūšies) kortos. Eilės tvarka šiuo atveju nėra svarbi.

Ką daryti, kai keli žaidėjai turi spalvos kortų kombinacijas?

Pirmiausia, turime lyginti aukščiausią kombinacijas sudarančią kortą. Kas turės vertingesnę, tas ir laimės.

Pvz.: A-J-7-5-2 nugali K-J-T-5-2.

Jeigu aukščiausia korta vienoda, lyginame žemesnę. Jai sutampant, lyginame dar žemesnę. Ir taip iki paskutinės kortos.

Pvz.: A-J-7-5-3 nugali A-J-7-5-2.

Kai visa pokerio kombinacijos kortų seka sutampa pas kelis žaidėjus, tada lyginame papildomas kortas, kurias jie turi. Vėlgi laimi tas, kieno kortas aukščiausia.

Pvz.: ant stalo guli tokios bendrosios kortos A♥️-J♥️-7♥️-4♥️-3♥️. Pirmasis žaidėjas turi K♠️-5♦️. Antrasis turi K♣️-2♠️. Laimi pirmasis žaidėjas, nes jo papildoma korta 5 yra aukštesnė už kito žaidėjo turimą 2.

Kai visos kortos sutampa, bankas dalinamas po lygiai.

Eilė (Straight)

Eilės pokerio kombinacija

Šią pokerio kortų kombinaciją sudaro penkios viena po kitos einančios skirtingų spalvų (rūšių) kortos. Nepamiškite kad tūzas čia gali turėti ir aukščiausią, ir žemiausią vertę.

Ką daryti, jeigu kelių žaidėjų rankose yra eilės kombinacijos?

Kaip ir kitais atvejais, pirmiausiai lyginame aukščiausios eilę sudarančios kortos vertę. Nugalės tas, kieno korta geriausia.

Pvz.: J-T-9-8-7 laimės prieš 8-7-6-5-4.

Kai keli žmonės turi vienodas eilės kombinacijas, laimėtoją nulemia aukščiausia papildoma korta.

Pvz.: ant stalo guli J-9-8-7-4. Pirmasis žaidėjas turi K-T, antrasis – T-5. Eilės kombinacijos (J-T-9-8-7) sutampa, todėl lyginame pavienes kortas. Pirmasis žaidėjas, turėdamas K, laimi prieš antrojo žaidėjo 5.

Jeigu sutampa visos kortos, bankas pasidalijamas.

Trys vienodos (Three of a kind)

Trys vienodos - pokerio kombinacijos lietuviškai

Tai trys vienodos kortos ir dvi papildomos bet kokios kortos. Ši kombinacija sutinkama daug dažniau nei tos, kurios paminėtos aukščiau.

Ką daryti, kai keli žaidėjai turi tris vienodas kortas?

Pirmiausiai lyginame trijų vienodų kortų vertę. Nugali tas, kieno kortos aukštesnės.

Pvz.: K-K-K-9-5 laimės prieš J-J-J-A-K.

Trims kortoms sutampant, lyginamos laisvos šios pokerio kombinacijos kortos.

Pvz.: K-K-K-9-7 laimės prieš K-K-K-7-6.

Jeigu sutampa visos kortos, vėlgi tenka dalintis banką.

Dvi poros (Two pairs)

Dvi poros - pokerio taisyklės ir deriniai

Šią kombinaciją sudaro dvi vienodos kortos (pora) + dvi kitokios vienodos kortos (pora) + viena bet kokia papildoma korta.

Ką daryti, jeigu dvi poras turi keli žaidėjai?

Šiuo atveju pirmiausiai lyginame aukštesnės vertės poras. Laimi ta, kurios vertė didesnė.

Pvz.: J-J-9-9-2 laimės prieš T-T-8-8-6.

Kai aukštesnės poros sutampa, lyginame žemesnių porų vertes.

Pvz.: J-J-9-9-8 laimės prieš J-J-8-8-A.

Jeigu sutampa ir jos, lyginame papildomą kortą.

Pvz.: J-J-9-9-8 laimės prieš J-J-9-9-5.

Kai visos kortos sutampa, bankas dalijamas po lygiai.

Pora (Pair)

Viena pora - pokerio kombinacijos pagal stiprumą

Ši kombinacija yra gan dažna. Nors ji nėra labai vertinga, bet kartais ir ji sugeba atnešti pergalę. Čia tuo atveju, jeigu kiti žaidėjai teturi aukščiausią kortą.

Kombinaciją sudaro dvi vienodos vertės kortos (pora) + trys bet kokios papildomos kortos.

Ką daryti, jeigu po vieną porą turi keli žaidėjai?

Viskas labai paprasta. Laimi tas, kieno poros kortų vertė didesnė.

Pvz.: 9-9-5-4-3 laimės prieš 8-8-A-9-5.

Kai poros sutampa, lyginame visas papildomas kortas. Pradeda nuo aukščiausios. Jeigu ji sutampa, lyginame žemesnes ir taip toliau.

Pvz.: 9-9-8-7-6 laimės prieš 9-9-8-7-2.

Kai visos kortos sutampa, banką dalinasi keli žaidėjai po lygiai.

Aukščiausia korta (High Card)

Aukščiausia korta - pokerio kortų stiprumas

Labai dažnai pasitaiko toks atvejis, kai neįmanoma sudaryto jokios pokerio kombinacijos. Maža tikimybė, kad ir kiti žaidėjai jokios kombinacijos nesudarė, bet kartais įmanoma laimėti ir su aukščiausia korta.

Ką daryti, kai niekas iš žaidėjų neturi aukščiau paminėtų kombinacijų?

Tokiu atveju lyginamos visų žaidusiųjų aukščiausios vertės kortos. Kai jos sutampa, lyginamos žemesnės. Ir taip toliau. Laimi tas kieno kažkuri lyginama korta yra didžiausios vertės.

Pvz.: A-J-9-8-5 laimės prieš A-J-9-7-5.

Kai visų žaidėjų visos kortos sutampa, banką dalijasi visi žmonės, kurie iki kortų atvertimo etapo nepasitraukė iš žaidimo.

Jeigu jums patogesnis variantas – pokerio kombinacijos pdf, čia rasite ir jį.

Pokerio kombinacijos pdf

Pokerio kombinacijos lentelė siųstis

Pdf faile pokerio kombinacijos LT kalba, todėl žaisdami Lietuvoje puikiai prisiminsite jų pavadinimus.

Pradedantiesiems žaidėjams daug lengviau susigaudyti, ar yra šansų laimėti, kai jiems prieš akis pokerio kombinacijos lentele pateiktos. Turėkite kombinacijas gerai matomoje vietoje net ir žaisdami pokerį internetu.

Gerai įsiminkite visas kombinacijas, mėgaukitės pokerio žaidimu ir tobulėkite!

Šiame vaizdo įraše paaiškinamos pokerio kombinacijos lietuviškai ir nurodoma, kaip jos sudaromos.

Pokerio taisyklės ir deriniai plačiau aprašomi wikiHow puslapyje. Poker kombinacijos aprašytos anglų kalba.

Dažniausiai užduodami klausimai

❓ Kuo svarbios kortų kombinacijos pokerio žaidime?

Pokerio kortų kombinacijos nulemia žaidimo nugalėtoją. Pasibaigus paskutiniam statymų ratui, visi atverčia savo asmenines kortas ir sudaro pačią stipriausią kombinaciją iš penkių (asmeninių ir/arba bendrųjų) kortų.

❓ Kaip sudaromos pokerio kombinacijos, žaidžiant populiariausias pokerio rūšis?

 • Texas Holdem žaidime jūs galite naudoti 5 bendrąsias, 1 asmeninę ir 4 bendrąsias arba 2 asmenines ir 3 bendrąsias kortas;
 • Omaha pokeryje galite naudoti tik 2 asmenines ir 3 bendrąsias kortas;
 • 7 card Stud – 5 asmeninės kortos;
 • 5 card Draw – 5 asmeninės kortos.

❓ Kaip išsidėsto pokerio kombinacijos pagal stiprumą?

Išvardinsime 10 kortų kombinacijų nuo stipriausios iki silpniausios:

 1. Karališka spalva;
 2. Eilė ir spalva;
 3. Keturios vienodos;
 4. Pilna troba;
 5. Spalva;
 6. Eilė;
 7. Trys vienodos;
 8. Dvi poros;
 9. Viena pora;
 10. Aukščiausia korta.

❓ Kas yra muštukas (kicker) pokeryje?

Tai papildoma korta, kuri nulemia laimėtoją tada, kai keli žaidėjai turi vienodas kombinacijas, pvz.: trys vienodos ar dvi poros. Ši korta nieko nelemia tada, kai kombinaciją sudaro 5 kortos, pvz.: eilė ar spalva.

❓ Kas yra bendrosios kortos (community cards) pokeryje?

Tai kortos, kurios atverčiamos ant stalo. Jas kombinacijų sudarymui gali naudoti visi prie stalo žaidžiantys žmonės.