Vertės statymo ir blefavimo santykis pokeryje

Šioje pamokoje sužinosite apie tai, kas suderina rankų kombinacijas ir piltuvo principą – vertės statymo ir blefavimo santykis (eng. value to bluff ratio). Jis nurodo vertės ir blefavimo rankų, iš oponento kortų diapazono, santykį. Vertės statymo ir blefavimo santykis (toliau VB-Ratio) jums padės lengviau apsispręsti ką daryti tam tikrais atvejais – atsakyti į statymą ar nusimesti ranką.

Vertės ir blefavimo rankų santykio apskaičiavimas

Kad apskaičiuotumėte VB-Ratio, jūs turite susidaryti oponento kortų diapazoną iš rankų, su kuriomis jis atliks statymą ir paskirstyti jį į dvi dalis: vertės statymo ir blefavimo kortų diapazonus.

  • Vertės statymo kortų diapazonas susideda iš rankų, su kuriomis priešininkas atlieka statymą ir gauna call’ą iš kitų žaidėjų, turinčių prastesnes rankas.
  • Blefavimo kortų diapazonas susideda iš rankų, su kuriomis priešininkas atlieka statymą, norėdamas priversti stipresnes rankas nusimesti.

Taigi, pirmiausia jūs turite susižinoti abiejų kortų diapazonų kombinacijų skaičių ir padalinti vertės statymo rankų skaičių iš rankų, su kuriomis oponentas gali blefuoti, skaičiaus.

VB-Ratio = #vertės statymo rankos / #rankos, su kuriomis oponentas blefuoja

Pavyzdžiui jei oponentas atlieka statymą su #60 (60 kombinacijų) ir blefuoja su #30, tokiu atveju VB-Ratio yra 60/30, t.y. 2:1. Tai reiškia, kad jūsų oponentas kiekvienam blefui turi dvi vertės statymo rankas. Arba kitaip tariant jis atlieka vertės statymą dvigubai dažniau nei blefuoja.

VB-Ratio pagalba priimant sprendimą

Nepamirškite praktikuotis šių skaičiavimų, nes jie yra labai svarbūs priimant sprendimus prie pokerio stalų. Tai ypač galioja, kai turite priimti sprendimą river’yje. Yra netgi tokia taisyklė:

[box type=”note” width=”100%” ]Jei river’yje VB-Ratio yra mažesnis nei pot odds’ai, jūs visada galite atsakyti į priešininko statymą su ranka, kuri nugali oponento blefą.[/box]

Jei oponentas atlieka banko dydžio statymą river’yje, jūs gaunate 2:1 pot odds’us. Jei jo VB-Ratio yra 2:1 ar mažesnis, jūs visada galite atsakyti į jo statymą su ranka, kuri nugali blefą iš jo kortų diapazono.

Jei oponentas atlieka ½ banko dydžio statymą river’yje (pot odds 3:1) ar mažesnį, norint atlikti pelningą call’ą su ranka, kuri gali nugalėti tik oponento blefą, priešininko VB-Ratio turėtų būti 3:1 ar mažesnis.

Kada VB-Ratio jums gali padėti

Pagrinde jūs turėtumėte naudoti VB-Ratio priimdami sprendimą river’yje. Turn’e, o ypač flop’e, rankos, esančios oponento blefavimo kortų diapazone, vis dar turi nemažai vertės ir sekančiuose statymų raunduose gali pasidaryti stipresnės, nei jūsų. Be to, priešininko kortų diapazonas yra toks didelis, kad dažniausiai būna labai sunku nuspėti, kokios rankos įeina į jo kortų diapazoną sėdint prie stalo.

VB-Ratio apskaičiavimas realioje situacijoje

Pažiūrėkite į pavyzdį, esantį apačioje, kur yra apskačiuojamas VB-Ratio. LAG’as, esantis BB pozicijoje, atsako į žaidėjo, esančio BU pozicijoje, pre-flop open-raise’ą ir check/raise’ina flop’ą.

flop_1

Jūsų manymu jo pre-flop’o vidutinis call’inimo kortų diapazonas iš BB pozicijos turėtų atrodyti maždaug taip:

 lag_bb_call_range

Tada apskaičiuojame oponento VB-Ratio. Šiuo atveju tai atrodys maždaug taip:

  • Vertės statymo kortų diapazonas: LAG’as šiuo atveju atliks permušimą su dviem poromis+ dėl vertės. Taigi, jis gali turėti Q9 (#6) ir 97s (#2). Dar nepamirškime ir setų: 99 (#3) bei 77 (#3). Iš viso turime 14 kombinacijų.
  • Jo blefavimo kortų diapazonas gali atrodyti maždaug taip: OESD su JT (#12) ir T8s (#4). Taip pat ir gutshot’ai, pvz. KJ (#12), KT (#16) ir J8s (#3). Iš viso turime 47 kombinacijas.

Jūs turėtumėte stengtis nustatyti oponento vertės statymo kortų diapazoną kuo tiksliau, nes jis dažniausiai yra labai mažas, tad net mažiausi nukrypimai gali privesti prie prastų rezultatų. Tuo tarpu blefavimo kortų diapazonas yra ganėtinai platus, tad jį tikslingai nuspėti žaidimo metu yra realiai neįmanoma.

lag_bb_value_bluff_range_flop_v2

Vertės statymo kortų diapazonas (oranžinė spalva):

99, 77, Q9, 97s (#14)

Blefavimo kortų diapazonas (mėlyna spalva):

KJ-KT, JT, J8s, T8s (#47)

Taigi, šiuo atveju VB-Ratio yra 1:3.4 (#14/#47).

Žaidimo metu jums pakanka žinoti, kad VB-Ratio yra kažkur tarp 1:3 ir 1:4. Daugeliu atvejų užteks apytikslių skaičių, kad galėtumėte priimti teisingą sprendimą.

Turn: ($4.9) :3c (2 players)

BB bets $4, Hero calls $4

Turn’e niekas nepasikeičia, tad jūsų oponentas vėl atliks statymą su visu savo kortų diapazonu.

River: ($12.9) :6h (2 players)

BB bets $10, Hero?

Kad nuspręstumėte, ką daryti river’yje – atsakyti į statymą ar nusimesti kortas, jūs turite apskaičiuoti VB-Ratio ir pot odds’us. Jūs jau žinote, kad galite atsakyti į oponento statymą, jei jis atlieka mažesnį, nei banko dydžio statymą ir VB-Ratio yra 2:1 ar mažiau. Tai yra pakankama, jei į oponento statymo kortų diapazoną river’yje įeina dvigubai daugiau rankų, su kuriomis jis blefuotų, negu tų, su kuriomis jis atliktų vertės statymą.

Greičiausias kelias norint priimti sprendimą yra nustatyti oponento vertės statymo kortų diapazoną ir gautą kombinacijų skaičių padalinti per pusę. Tada galite pradėti skaičiuoti rankas, su kuriomis jis blefuotų. Kai tik tokių rankų skaičius pasiekė pusę vertės statymo rankų skaičiaus, iškart galite nustoti skaičiavę ir atsakyti į priešininko statymą.

Šiuo atveju oponentas atliks statymą su tomis pačiomis rankomis, su kuriomis jis atliko statymą ir flop’e. Jis taip pat statys ir su T8s, nes river’yje jis pagavo eilę. Iš viso galime suskaičiuoti #18. Taigi, #9 blefai yra pakankama, kad galėtumėte atlikti pelningą call’ą. Oponentas blefuos su KJ, KT, JT ir J8s, kas yra kur kas daugiau, nei #9. Tad šiuo atveju galite pelningai atsakyti į oponento statymą.

lag_bb_value_bluff_range_river_v2

Vertės statymo kortų diapazonas (oranžinė spalva):

99, 77, Q9, T8s, 97s (#18)

Blefavimo kortų diapazonas (mėlyna spalva):

KJ-KT, JT, J8s (#43)

VB-Ratio: 1:2,4

Pot odds: 2, 3:1

Santrauka

VB-Ratio nurodo santykį tarp vertės statymo ir rankų, su kuriomis oponentas blefuoja.

Kad jį apskaičiuotumėte, turite nustatyti vertės statymo kortų diapazono ir rankų, su kuriomis oponentas blefuoja, kombinacijų skaičių.

VB-Ratio = #vertės statymo rankos / #rankos, su kuriomis oponentas blefuoja

VB-Ratio ypač praverčia river’yje, kai turite nuspręsti – atsakyti į statymą ar nusimesti kortas. Jei river’yje VB-Ratio yra mažesnis nei pot odds, tokiu atveju visada galite atsakyti į priešininko statymą, jei jūsų ranka yra geresnė nei oponento blefas.

Šaltinis: PokerStrategy.com