Statistikos pokeryje (1) – Pradmenys (2)

Pirma straipsnio dalis: Statistikos pokeryje (1) – Pradmenys (1)

Statistikos ir jų lygiai

Piramidės sistema – tai schema, kuri pavaizduoja, kokios statistikos yra priklausomos nuo kitų ir kodėl.

Kad lengviau suprastumėte statistikas ir jų priklausomybę viena nuo kitos, mes panaudosime piramidės schemą. Įsivaizduokite, kad:

 • Kuo aukštesnis yra statistikos lygis, tuo rečiau situacija, kurią apibrėžia statistika, atsitinka. Statistikos, kurios yra viršuje, nurodo tam tikrą oponento veiksmą, kuris yra atliekamas retai.
 • Kuo aukštesnis yra statistikos lygis, tuo didesnis turi būti sužaistų rankų kiekis prieš oponentą, kad galėtumėte interpretuoti tą statistiką teisingai.
 • Aukštesnio lygio statistikos remiasi į žemesnio(-ių) lygio(-ių) statistikas (tiesiogiai arba netiesiogiai).

Šios lygių schemos pagrindas yra tas, jog kai kurie veiksmai, kuriuos apibrėžia tam tikros statistikos, gali įvykti tik tada, kai buvo įvykdytas tam tikras kitas veiksmas.

Pvz.: flop contibet’as gali įvykti tik tada, kai oponentas atliko kėlimą prieš flop’ą ir jis yra preflop’o agresorius. Štai kodėl contibet statistika yra paremta ant preflop raise statistikos.

Žemiau esančioje piramidės sistemoje statistikos yra suskirstytos į skirtingus lygius, kurie yra žymimi Romėniškais skaitmenimis. Pavyzdžiui: I VPIP arba II 3b.

poker-co-pilot-stats

Dažniausiai naudojamos statistikos

Ne visos statistikos gali būti suskirstytos į vieną, konkretų šios piramidės lygį – mes šias statistikas, kurios gali nusakyti oponento žaidimo stilių, suskirstėme į kelis skirtingus lygius.

AF (agresijos faktorius (eng. aggression factor))

AF statistika nurodo agresyvių ėjimų (bet/raise) bei pasyvių veiksmų (call) santykį. Šios statistikos formulė yra ganėtinai paprasta: (Bets + Raises) / Calls. Jei pas žaidėją agresijos faktoriaus reikšmė yra 1.0, tai reiškia, jog šis žaidėjas bet’ina ir raise’ina taip pat dažnai, kaip ir call’ina. Jei agresijos faktorius yra mažesnis nei 1, jis dažniau atlieka pasyvius, nei agresyvius veiksmus. Tačiau jei agresijos faktorius yra didesnis nei 1, viskas yra atvirkščiai – jis dažniau atlieka agresyvius veiksmus.

WTS (nuėjo iki showdown’o (eng. went to showdown))

WTS statistika nurodo sužaistų rankų procentą, su kuriomis žaidėjas nuo flop’o nuėjo iki showdown’o. Ši statistika nenurodo agresijos, tad ar oponentas bet’ino, call’ino ar check’ino – visiškai nesvarbu. Taigi, norėdami teisingai interpretuoti šią statistiką, turite atkreipti dėmesį į tai, kokius veiksmus atliko priešininkas ir koks yra jo agresijos faktorius.

Sužaistų rankų kiekis (eng. sample size)

Tai, ko gero, yra pati svarbiausia, tačiau tuo pačiu ir mažiausiai apie žaidėją pasakanti statistika. Ji nurodo kiek hand’ų žaidėjas yra gavęs prie stalo. Ar oponentas žaidė hand’ą, ar jį tiesiog nusimetė prieš flop’ą – tai nėra svarbu.

Jei 15/10 oponentas sužaidė 100 hand’ų, tai reiškia, jog jam buvo padalinta 100 hand’ų, iš kurių su 15 hand’ų jis paaukojo pinigų į banką. Su 10 hand’ų jis raise’ino ir su 5 hand’ais jis call’ino raise’ą prieš flop’ą arba limp’ino iš SB pozicijos.Šis pavyzdys puikiai parodo, kiek mažai 100 sužaistų rankų mums pasako apie pvz. oponento rankų diapazoną, su kuriomis jis tiesiog call’ina

Remiantis statistikomis, sužaistų rankų kiekis yra ypač svarbus, nes jis padeda nustatyti, maždaug kokio tikslumo yra kitos statistikos. Kuo aukštesnis statistikos lygis, tuo sužaistų rankų kiekis yra svarbesnis. Pokeryje viskas, įskaitant ir padalintų kortų pasiskirstymą, priklauso nuo variacijos, tad kuo didesnis yra sužaistų rankų skaičius, tuo tikslesnės yra kitos statistikos.

Pirmas lygis – I

Pirmame lygyje yra aprašomos statistikos, kurios nepriklauso nuo jokių kitų statistikų. Kad šios statistikos būtų nors kiek tikslios, oponento sužaistų rankų kiekis turi būti nemažesnis, nei 100.

I VPIP (savanoriškai paaukoti pinigai į banką (eng. Voluntary put $ in Pot))

VPIP statistika yra viena iš pagrindinių statistikų. Ji nusako su kokiu procentu savo turimų hand’ų oponentas investuoja į banką. Į šią statistiką įeina limp’inimas, call’inimas ir raise’inimas. Atminkite, jog automatiškai padedami (eng. auto-post) blaindai nėra skaičiuojami. Labai daug statistikų priklauso nuo šios statistikos. Be to, remiantis šia statistika, galima nuspėti priešininko postflo’o kortų diapazoną.

VPIP taip pat įtakoja PFR statistiką, nes, kaip ir minėjome, raise’inimas taip pat įeina į šią statistiką. Juk žaidėjas atlikdamas šį veiksmą savanoriškai paaukoja pinigus į banką, argi ne?

I PFR (Preflop Raise)

PFR nurodo sužaistų rankų procentą, su kuriomis žaidėjas raise’ino prieš flop’ą. Į šią statistiką įeina open-raise’inimas (pirmas raise prieš flop’ą), taip pat ir kiti raise’ai (3-bet, 4-bet ir t.t.). Ši statistika yra geras agresijos indikatorius.

I call’inimo kortų diapazonas (eng. calling range)

Na, calling range kaip ir nėra statistika, tačiau ją perprasti yra labai lengva. Šis kortų diapazonas nusako, kokį procentą sužaistų rankų priešininkas call’ina prieš flop’ą. Formulė tam apskaičiuoti yra labai paprasta – tiesiog iš VPIP atimkite PFR ir turite atsakymą.

I ATS (bandymas pavogti (eng. Attempt to Steal))

Attempt-to-steal statistika yra pirmoji specifinė preflop statistika. Ji nusako, kokį procentą sužaistų hand’ų žaidėjas open-raise’ina iš vėlyvų pozicijų (CO, BU, SB). Pas daugelį gerų žaidėjų ATS statistika yra didesnė nei PFR statistika. Taip yra todėl, nes kuo vėlyvesnėje pozicijoje yra žaidėjas ir kuo mažiau žaidėjų yra likę po jo, tuo dažniau žaidėjai yra linkę open-raise’inti.

I Fold’inimas, kai bandoma vogti (eng. Fold to Steal)

Fold-to-steal statistika nurodo, kaip dažnai žaidėjas negina savo blaindų, kai juos yra bandoma pavogti, t.y. jis tiesiog nusimeta kortas. Į šią statistiką įeina tik tos situacijos, kai žaidėjas yra blaindų pozicijoje ir kai prieš jį yra open-raise’inama iš vėlyvos pozicijos. Jo reakcija iš blaindų pozicijos, į pvz. UTG open-raise’ą šiuo atveju jokios įtakos fold-to-steal statistikai nedaro.

Antras lygis – II

Antro lygio statistikos yra priklausomos nuo pirmo lygio statistikų. Taigi, bandydami interpretuoti statistikas, esančias šiame lygyje, visada turėtumėte atkreipti dėmesį į statistikas, esančias pirmame lygyje.

Kadangi veiksmai, kuriuos atvaizduoja statistikos, esančios antrame lygyje, žaidime įvyksta kur kas rečiau, todėl šioms statistikoms yra reikalingas kur kas didesnis sužaistų rankų skaičius. Kad šios statistikos būtų bent kiek teisingos, oponentas turi būti sužaidęs daugiau nei 500 rankų.

II 3-bet

3-bet yra pirmoji antrojo lygio statistika. Ji priklauso nuo prieš tai įvykusio pirmo lygio veiksmo: open-raise’o.

3-bet ėjimas negali būti atliktas, jei prieš oponentą nieks ne’raise’ino. Tad 3-bet statistika nurodo, kokį procentą sužaistų rankų žaidėjas 3-bet’ina. Kadangi šis ėjimas ivyksta daug rečiau, kad jį teisingai interpretuoti, reikia kur kas didesnio sužaistų rankų skaičiaus.

Taigi, kaip, ko gero, jau pastebėjote, pirmo lygio statistikoms užtenka vieno žmogaus, tačiau antro lygio statistikoms reikia, kad ir kiti žaidėjai atliktų tam tikrus veiksmus.

 • Koreliacija: Kas nors I raise’ina – žaidėjas II 3-bet’ina

II (f3b / c3b) Fold’as į 3-Bet’ą / 3-Bet’o Call’as (eng. Fold to 3-Bet / Call 3-Bet)

Fold to 3-bet / Call 3-bet statistika stipriai priklauso nuo limitų dinamikos. Kuo daugiau agresijos yra prieš flop’ą, tuo dažniau žaidėjas susidurs su 3-bet’u ir tuo dažniau jis turės priimti sprendimą. Pasyviuose limituose jums dažniausiai reikia didesnio sužaistų rankų skaičiaus nei agresyviuose limituose.

Taigi, kaip jau pastebėjote, šiai statistikai reikalingi tokia veiksmų seka: open-raise, kažkas 3-bet’ina, oponentas nusimeta arba atsako į 3-bet’ą.

 • Koreliacija: I PFR žaidėjas – kažkas II 3-bet’ina – žaidėjas II nusimeta/call’ina

II Cbet (besitęsiantis statymas (eng. continuation bet))

Cbet statistika nurodo, kaip dažnai žaidėjas atlieka besitęsiantį statymą flop’e, būdamas preflop agresoriumi. Ši statistika priklauso nuo flop’o diapazono ir I PFR, pirmojo lygio statistikos.

 • Koreliacija: I PFR žaidėjas – I kažkas call’ina – žaidėjas II Cbet’ina

II Nusimetimas į besitęsiantį statymą (eng. Fold to Continuation bet)

Fold-to-continuationbet statistika nurodo žaidėjo reakciją į besitęsiantį statymą, t..y. kaip žaidėjas reaguoja tokiose situacijose, kai pa’call’ina prieš flop’ą ir susiduria su besitęsiančiu statymu flop’e, kurį atlieka preflop agresorius.

 • Koreliacija: kažkas raise’ina – žaidėjas I call’ina – preflop agresorius II Cbet’ina – žaidėjas II fold’ina

Donk bet’as (tik tada, kai yra nepozicijoje prieš preflop agresorių)

Donk bet’as – tai oponento statymas flop’e prieš preflop agresorių. Ši statistika nusako, kaip dažnai žaidėjas atlieka tokio tipo statymą flop’e. Ji taip pat yra taikoma ir re-raise’intiems pot’ams.

 • Koreliacija: kažkas I raise’ina – žaidėjas I Call’ina – žaidėjas atlieka II Donk bet’ą flop’e

Trečias lygis – III

Veiksmai, kuriuos apibūdina trečio lygio statistikos, yra matomi dar rečiau, nes šio lygio statistikos priklauso nuo antro lygio statistikų. Su šiomis statistikomis susidursite nedaugelyje hand’ų. Norint remtis trečiojo lygio statistikomis, sužaistų rankų skaičius turėtų būti didesnis, nei 1,000. Kone nė vienai trečiojo lygio statistikai nėra sužaistų rankų limito. Šias statistikas turite interpretuoti labai tiksliai, tai reiškia, jog turite taip pat atkreipti dėmesį ir į žemesnio lygio statistikas bei pačią žaidimo situaciją.

III Besitęsiančio statymo permušimas (eng. raise continuation bet)

Ši statistika nurodo, kaip dažnai žaidėjas permuša preflop agresoriaus besitęsiantį statymą flop’e. Į tai įeina check/raise’ai bei raise’inimai pozicijoje. Ši statistika taip pat yra taikoma re-raised pot’ams. Jei žaidžiate prieš labai agresyvų oponentą, raise-cbet statistiką galite taikyti sužaidę kelis šimtus rankų prieš oponentą.

 • Koreliacija: kažkas I raise’ina – žaidėjas I Call’ina – preflop agresorius II Cbet’ina – žaidėjas III Raise’ina

III 4-bet

4-bet statistika nusako, kaip dažnai žaidėjas raise’ina II 3-bet’ą. 4-bet’as dažniausiai reiškia siprų ėjimą. Dažniausiai galite manyti, kad: kuo mažesnis limitas ir kuo pasyvesnis yra oponentas, tuo stipresnę ranką jis turi 4-bet’indamas.

Norint 4-bet’inti, prieš tai turi būti atliktas 3-bet’as, todėl 4-bet’as yra retai matomas veiksmas prie stalų. Kuo pasyviau tam tikruose limituose žaidėjai žaidžia prieš flop’ą, tuo rečiau žaidėjas gauna progą 4-bet’inti. Taigi, ši statistika priklauso nuo limitų dinamikos.

 • Koreliacija: žaidėjas atlieka I raise’ą – kažkas II 3-bet’ina – žaidėjas III 4-bet’ina

III Float’inimas / Raise’inimas besitęsiančio statymo turn’e (eng. Float / Raise Turn Cbet)

Float’as dažniausiai yra veiksmas, kurį atlikę mes perimame iniciatyvą iš preflop agresoriaus. Ši statistika tiesiog nurodo, kaip dažnai yra atliekamas šis veiksmas. Išvadas apie rankos stiprumą galite daryti tik tokiu atveju, jei remiatės ir kitomis statistikomis. Float veiksmas yra dažniausiai atliekamas turn’e.

 • Koreliacija: (Turn) kažkas atlieka I Raise’ą – žaidėjas I call’ina – preflop agresorius II Cbet’ina flop’ą – žaidėjas call’ina – po preflop agresoriaus check’o/bet’o, žaidėjas III bet’ina/raise’ina

III Antras statymas / Besitęsiantis statymas turn’e (eng. Second barrel / Turn Cbet)

Second barrel yra besitęsiantis statymas turn’e, kuris yra atliekamas po besitęsenčio statymo flop’e.

 • Koreliacija: žaidėjas atlieka I Raise’ą – kažkas I Call’ina – žaidėjas II Cbet’ina flop’ą – priešininkas II Call’ina – žaidėjas III Cbet’ina turn’ą

Ketvirtas lygis – IV

Veiksmai, kurių dažnuma nurodo statistikos, priklausančios ketvirtam lygiui, įvyksta ypač retai, nes jie susidaro iš gana ilgos veiksmų grandinės, kurie priklauso žemesniems lygiams. Norint remtis šio lygio statistikomis, sužaistų rankų skaičius turėtų būti kur kas didesnis nei 1,000 rankų.

IV Trečias statymas / Besitęsiantis statymas river’yje (eng. Third barrel / River Cbet)

Third barrel yra besitęsiantis statymas river’yje, kuris yra atliekamas po besitęsiančio statymo turn’e. Third barrel statymas gali būti atliktas tik tada, kai preflop agresorius atliko statymus tiek flop’e, tiek turn’e.

 • Koreliacija: žaidėjas I Raise’ina – oponentas I Call’ina – žaidėjas II Cbet’ina flop’ą – oponentas II Call’ina – žaidėjas III Cbet’ina turn’ą – oponentas III Call’ina – žaidėjas IV Cbet’ina river’į

IV Nusimetimas į 4bet’ą / 4-bet’o call’inimas / Ship’inimas (eng. Fold to 4-bet / Call 4-bet / Ship)

Šios statistikos nurodo, kaip dažnai žaidėjas atlieka tam tikrą veiksmą, kai susiduria su III 4-bet’u. Priklausomai nuo stack’o dydžio, žaidėjas gali call’inti arba ship’inti (arba nusimesti).

 • Koreliacija: oponentas I Raise’ina – kažkas II 3-bet’ina – kitas oponentas III 4-bet’ina – žaidėjas IV f4b / c4b / ship’ina

IV 5-bet’inimas / Ship’inimas / Fold’inimas

Priklausomai nuo stack’o dydžio, susidūręs su 4-bet’u, žaidėjas gali sustumti visus savo žetonus, 5-bet’inti arba nusimesti kortas.

 • Koreliacija: oponentas I Raise’ina – žaidėjas II 3-bet’ina – kažkas III 4-bet’ina – IV 5-bet / Ship / Fold

Santrauka

Taigi, pirmoje šio straipsnio dalyje sužinojote, kas yra statistikos ir ką jos pasako apie jūsų oponento žaidimą. Negana to, apžvelgėme pagrindinies statistikas bei sužinojome, kokiam piramidės lygiui kokia statistika priklauso.

Kitoje dalyje pagilinsite savo žinias apie statistikas, išmoksite jas interpretuoti bei pilnai suprasite “sužaistų rankų skaičius” sąvoką.

Šaltinis: PokerStrategy.com