Pradmenys: kodėl mes atliekame statymus?

Pokeryje egzistuoja 3 skirtingi statymo tipai. Kai atliekate statymą, jūsų tikslas visada yra išlošti pinigų. Tai padaryti, kaip ir minėjau, galite trimis skirtingais būdais:

  • Vertės statymas: statote tam, kad į jūsų statymą atsakytu silpnesni hand‘ai
  • Blefo statymas: statote tam, kad priverstumėte priešininką nusimesti geresnį hand‘ą
  • Dead money surinkimas nuo stalo: statote tam, kad priverstumėte oponentą nusimesti hand‘ą, kuris yra prastesnis nei jūsų, tačiau kuris turi out‘ų, kuriuos gavus priešininko hand‘as taptų stipresnis

Šioje pamokoje išmoksite apie visus šiuos statymų tipus.

Vertės statymas

Jeigu atliekate vertės statymą, jūs norite, kad silpnesnės rankos atsakytų į jį. Taigi, jeigu norite atlikti vertės statymą, turite atsižvelgti į du dalykus: jūsų oponentas turi silpnesnę ranką bei jis yra pasiruošęs atsakyti į jūsų statymą.

Valuebet

Šioje situacijoje jau flop’e turite aukščiausią porą. Jūs manote, jog jūsų oponentas gali turėti daugybę tūzų su įvairiais kicker’iais. Be to, akivaizdu, jog priešininkui nebus lengva nusimesti tokius hand’us, kaip AT, AJ ar AQ. Šias rankas jūs nugalite su savo turimu AK. Taigi atliekate vertės statymą, kad prieš tai paminėtos rankos jums sumokėtų.

Tačiau jei atliekate statymą su K5 prieš JT, kai ant stalo guli K43 (visos kortos skirtingos spalvos) – tai nebus vertės statymas. Nors ir jūsų oponentas turi prastesnį hand‘ą, tačiau sunku įsivaizduoti jį atsakant į jūsų statymą.

Jei atliekate vertės statymą, darykite tai su geriausiu hand‘u, taip oponentai jums sumokės su prastesnėmis rankomis.

Blefo statymas

Jei blefuojate, jūs atliekate statymą su silpnesne ranka ir norite, kad oponentas nusimestų geresnius hand‘us.

Jei atliekate statymą su A3, kai ant stalo guli 774 (visos kortos skirtingos spalvos) ir jūsų oponentas turi KT – tai nesiskaitys kaip blefas, nes priešininko ranka nebuvo geresnė nei jūsų.

Bluffbet

Puikus blefavimo pavyzdys yra situacija, kai flop‘e yra aukštų kortų, pvz. A arba K ir jūsų oponentas nei kiek nesivaržydamas atsakė į jūsų pre-flop raise. Galima nutuokti, jog oponentas gali turėti įvairiausias pocket pairs ir kad didžiąją dalį jų jis bus privertas nusimesti, jei jūs atliksite statymą. Nors jūs nieko neturite, tačiau manote, jog galite priversti priešininką nusimesti didžiąją dalį kortų, kurios yra geresnės nei jūsų. Taigi, šiuo atveju galite bandyti blefuoti.

Kai blefuojate, jūs tai darote tam, kad oponentai nusimestų stipresnius nei jūsų hand‘us.

Dead money surinkimas

Jei statote tam, kad surinktumėte nuo stalo dead money, realiai jūs statote kad laimėtumėte pot’ą. Jūs taip pat norite, kad oponentai, kurių hand’ai turi out’ų, juos nusimestų.

Kitaip tariant dead money yra pinigai, kurie jau yra pot’e. Kiekvieno hand’o pradžioje blaindai yra skaitomi kaip dead money. Tačiau kuo toliau, tuo dead mone y skaičius kyla, nes žaidėjai dažnai limp’ina, permuša statymus, atsako į statymus ir t.t. taip sudarydami vis didesnį pot’ą.

Deadmoney

Pažiūrėkite į Ace-high flop‘ą šiame pavyzdyje. Jūs permušėte statymus prieš flop‘ą. Taigi, dabar pot‘e yra ne tik blaindai, bet ir pinigai, kuriuos padėjote į pot‘ą permušdami statymus bei pinigai, kuriuos padėjo oponentas, atsakydamas į jūsų statymą. Štai ką vadiname dead money.

Jūs turite 55. Atlikti vertės statymo čia negalite, o blefuoti irgi neatrodo labai protinga mintis. Žinoma, teoriškai abu statymai yra įmanomi, nes jūsų oponentas gali turėti draw‘us, už kuriuos jūsų 55 yra stipresni. Taip pat jis gali turėti 66 ar 77, kuriuos, ko gero, nusimestų, jei atliktumėte statymą.

Tačiau nei vienas iš šių dalykų nėra mūsų pagrindinis tikslas. Jei atliekate statymą ir oponentas nusimeta kortas, tai reiškia, kad jūs laimėjote visus ant stalo esančius pinigus (dead money). Priešininkas galėjo turėti silpnesnį hand‘ą, pvz 76, tačiau atkreipkite dėmesį, jog jis turi 6 out‘us, su kuriais gali laimėti prieš jus. Taigi, atlikdami statymą flop‘e, jūs neleidžiate oponentui nemokamai pamatyti sekančios kortos ir galimai pagauti vieno iš reikiamų out‘ų. Jūs tiesiog jį priverčiate nusimesti jo hand‘ą.

Kai bandote surinkti dead money nuo stalo, jūs norite laimėti pot‘ą ir priversti savo oponentą nusimesti hand‘ą, kuris turi out‘ų.

Štai dabar visų trijų statymų tipų pavyzdžiai praktikoje:

Jūs turite AK ir atliekate statymą flop‘e.

Praxis_1

Jūs manote, kad oponentas gali turėti vieną iš šių hand’ų:

Praxis_Range

Jūs atliekate vertės statymą prieš AQ-AT.
Tai išviso sudaro apie 24 kombinacijas.

Statymas nebus vertės statymu, jei jūsų oponentas turės JTs-J9s, nes šios 8 kombinacijos bus nusimestos, jei atliksite statymą.
Tačiau, jūs surinksite nuo stalo dead money.

Jūs taip pat negalite atlikti vertės statymo prieš 55 ir 33.
Šie hand‘ai turi 6 kombinacijas, kurios yra stipresnės nei jūsų.

Kaip matote, negalite atlikti vertės statymo prieš kiekvieną ranką. Tačiau kadangi jūsų hand‘as nugali 24 iš 38 oponento kombinacijų, ir, negana to, šios kombinacijos dažniausiai atsakys į jūsų statymą, tai reiškia, kad jūsų statymas yra pelningas.

Dabar įsivaizduokite, kad norite blefuoti šioje situacijoje:

Praxis_2

Jei padėsime oponentą ant to pačio hand‘ų range‘o kaip ir prieš tai, priešininkas gali turėti tik 8 kombinacijas (JTs-T9s), kurias nusimes, jei atliksime statymą. Kitos 30 kombinacijų yra ne tik stipresnės už jūsų hand‘ą, bet ir atsakys į statymą. Taigi, šiuo atveju blefavimas nebūtų pelningas.

Kokios priežastys nepateisina statymo?

Prieš tai minėti visi trys statymų tipai turi visas įmanomas priežastis, dėl ko jums vertėtų atlikti statymą. Visi kiti statymų tipai yra paremti būtent šiais statymo būdais. Pirma jūs galite galvoti apie statymus, kad apsigintumėte ar išgautumėte kokią nors tai informaciją apie oponentą. Jei atliekate gynybinį statymą, jūs galite pasiekti du dalykus: oponentas nusimes visus turimus handus ir jūs laimėsite pot’ą. Bet… oponentas taip pat gali atsakyti į jūsų statymą turėdamas antrą geriausią įmanomą hand’ą. Tai reikš, kad atlikote vertės statymą.

Reziumė

Jūs turite tik tris priežastis atlikti statymui:

  • Oponentas atsakys į vertės statymą su prastesnėm rankom.
  • Blefo statymas turi priversti oponentą nusimesti geresnį hand’ą nei jūsų.
  • Kai bandote nuo stalo surinkti dead money, jūs norite laimėti pot’ą kaip galima greičiau ir priversti oponentą nusimesti visus galimus out’us.

Nepamirškite, jog kiekvieną kartą atlikdami statymą turite žinoti, koks yra jūsų statymo tikslas.

Šaltinis: PokerStrategy.com