Piltuvo principas pokeryje

Prieš skaitant šį straipsnį, visų pirma rekomenduojame perskaityti:

Jūs jau turėtumėte žinoti, kaip reikia nustatyti oponento pre-flop’o kortų diapazoną, priskiriant priešininką tam tikram žaidėjų tipui. Tai padarę, jūs galite nuspėti, koks yra jo vidutinis kortų diapazonas, sprendžiant pagal žaidėjo tipą.

Kad nustatytumėte jo post-flop’o kortų diapazoną, jūs pasinaudojate informacija, kurią suteikia jo atliekami veiksmai. Tai galite padaryti pasinaudoję technika, kuri vadinasi piltuvo principas (eng. funnel principle). Šios technikos reikšmė bei kaip ji veikia bus pagrindinė šio straipsnio tema.

Piltuvo principas

Piltuvo principas nusako, kaip kiekviename statymų raunde tam tikri hand’ai yra pašalinami iš oponento kortų diapazono ir todėl, panašiai kaip ir piltuvas, jo kortų diapazonas kuo toliau, tuo darosi siauresnis. Šį principą galite puikiai panaudoti hand’ų read’inimui ir nuspėti, kokią ranką turi priešininkas kur kas tiksliau kiekviename statymų raunde.

Hand’ų read’inimo pagrindas kiekviename statymų raunde yra oponento kortų diapazonas praeitame statymų raunde

Priešininko vidutinis kortų diapazonas yra pagrindinis dalykas, analizuojant jo post-flop’o kortų diapazoną. Jo flop’o kortų diapazonas turi būti sudarytas iš jo pre-flop’o kortų diapazono, jo turn’o kortų diapazonas turi būti sudarytas iš jo flop’o kortų diapazono, o jo river’io kortų diapazonas turi būti sudarytas iš turn’o kortų diapazono.

Tai reiškia, jog bandydami nustatyti oponento kortų diapazoną kiekviename statymų raunde, jūs remiatės prieš tai buvusiu statymų raundu. Jei manote, kad priešininko kortų diapazonas turn’e yra sudarytas iš draw’ų ir aukščiausių porų, tačiau į jį neįeina set’ai, tai reiškia, jog river’yje pas jį set’o būti negali taip pat.

Rankų pašalinimas iš oponento kortų diapazono

Apgalvokite, kaip priešininkas sužaistų kiekvieną ranką, iš savo kortų diapazono, viename statymų raunde. Su kuriomis rankomis jis permuštų statymą? Su kuriomis rankomis jis tiesiog atsakytų į statymą? Kurias rankas jis nusimestų? Tokiu būdu jūs galite išmesti tas rankas vėlesniuose statymų raunduose, su kuriomis jūsų priešininkas būtų sužaidęs kitaip praeituose statymų raunduose.

Jei oponentas tiesiog atsakė į statymą pre-flop’e, o jūs manote, kad jis 3-bet’ina su JJ+ pre-flop’e, tai reiškia, kad AA, KK, QQ ir JJ į jo kortų diapazoną flop’e neįeina. Taip pat turite mąstyti ir flop’e. Jei jis atsako į statymą, jūs turite pašalinti tas rankas iš jo kortų diapazono, su kuriomis jis check/raise’intų arba check/fold’intų flop’e.

preflop_call_3bet_range

Taigi, flop’e priešininko call’inimo kortų diapazonas yra toks:

Flop’o call’inimo kortų diapazonas = Pre-flop’o kortų diapazonas – Flop’o raise’inimo kortų diapazonas – Flop’o fold’inimo kortų diapazonas

[box type=”note” width=”100%” ]Kad nustatytumėte oponento post-flop’o kortų diapazoną, jūs turite pašalinti visus hand’us iš jo kortų diapazono, su kuriais jis būtų sužaidęs kitaip, nei sužaidė praeituose statymų raunduose.[/box]

Pritaikome piltuvo principą kiekviename statymų raunde

Pre-flop

Pavyzdys: NL 25 – 100BB stack’ai

Preflop: Hero yra BU pozicijoje ir turi XX hand’ą

3 folds, Hero raises to $1.00, SB (TAG) calls $1.00, 1 fold

Jūsų ranka šiuo atveju neturi jokios reikšmės, nes jūs bandote tiesiog nustatyti priešininko kortų diapazoną. Taigi, visų pirma atsižvelgę į oponento charakteristikas, jūs turite jį priskirti tam tikram žaidėjų tipui. Jūsų oponentas prie stalo sėdi su 100BB stack’u, išviso žaidžia per 4 stalus ir jūs nepastebėjote, jog jis blefuotų. Taigi, galime manyti, jog jis yra TAG’as.

Vidutinis TAG’o call’inimo kortų diapazonas iš SB pozicijos yra štai toks:

Range_matrix_1__Durchschnittscallrange_TAG_SB_8188103b

Flop

Flop: ($2.25) :Ks:3s:2h (2 players)

SB checks, Hero bets $1.50, SB calls $1.50

Pasitelkdami tokį mąstymo procesą, kuris yra pavaizudotas paveikslėlyje, jūs žinote, kad priešininko flop’o kortų diapazonas yra štai toks: TT-22, AJs-ATs, KTs+, QTs+, JTs, AJo-ATo, KJo+ (#134). Kadangi priešininkas atsakė į statymą, galite iš jo kortų diapazono išmesti tas rankas, su kuriomis jis būtų permušęs jūsų statymą ar kurias jis tiesiog būtų nusimetęs.

Oponentas permuštų jūsų statymą su stipriais hand’ais flop’e, pvz. su set’u, kad maksimizuotų pelną. Jis taip pat permuštų su semi-blefais t.y. flush draw’ais, kad jo oponentai nusimestų geresnius hand’us. Rankas, kurios nieko neturi ar turi silpną porą, priešininkas nusimestų flop’e. Štai todėl jūs galite išmesti šiuos hand’us iš jo call’inimo kortų diapazono flop’e.

thefp_r2

Fold (mėlyna spalva):

66-44, AJ, AT, QJs, QTs, JTs (#57)

Raise (raudona spalva):

3d3h, 3d3c, 3h3c, 2d2s, 2d2c, 2s2c, AsJs, AsTs, QsJs, QsTs, JsTs (#11)

Call (geltona spalva):

TT-77, KTs+, KJo+ (#51)

Kaip matote, oponento kortų diapazonas, palyginus su pre-flop’u, tapo žymiai siauresnis, taigi “piltuvas” vis mažėja.

Turn

Turn: ($5.25) :3d (2 players)

SB checks, Hero bets $4.00, SB calls

Turn’e galite vadovautis tuo pačiu principu, kuriuo vadovavotės ir flop’e – oponentas gali atsakyti į jūsų statymą, jį permušti arba tiesiog nusimesti kortas. Jei jis atsako į jūsų statymą, jūs galite išmesti iš jo kortų diapazono tas rankas, su kuriomis jis būtų permušęs statymą arba nusimetęs.

Tačiau priešininkas šiuo atveju su jokia ranka nepermuš statymo: su visais stipriais hand’ais jis būtų permušęs jūsų statymą jau flop’e, o šiame turn’e blefuoti irgi nelabai pavyks.

Dabar turite savęs paklausti: kurias rankas jis nusimes turn’e. Veikiausiai jis nusimes TT-77(#30). Taigi, pašalinkime šias rankas iš jo call’inimo kortų diapazono turn’e:

Range_matrix_3__range_turn_SB

Fold (mėlyna spalva):

TT-77 (#24)

Call (geltona spalva):

KTs+, KJo+ (#27)

To pasekoje, jo call’inimo kortų diapazonas turn’e yra: KTs+, KJo+ (#27)

River

River: ($13.25) :7s (2 players)

SB checks, Hero bets $9.00, SB calls $9.00

Kadangi jau visus set’us bei flush draw’us iš priešininko flop’o kortų diapazono išmetėme, river’yje nebelieka rankų, su kuriomis jis permuštų jūsų statymą. Jis nusimes KT ir KJ, tad jo call’inimo kortų diapazone belieka tik KQ.

Range_matrix_4__range_river_SB

Fold (mėlyna spalva):

KJ, KTs (#15)

Call (geltona spalva):

KQ (#12)

Piltuvo principo trūkumai

Piltuvo principo pagrindinė idėja yra pašalinti hand’us iš oponento kortų diapazono kiekviename statymų raunde. Tai reiškia, kad tam tikros rankos negali vėl atsirasti priešininko kortų diapazone vėlesniuose statymų raunduose.

Tačiau, kartais būna išimčių, kai pašalinti hand’ai, sprendžiant iš priešininko veiksmų, vėl gali atsirasti jo kortų diapazone vėlesniuose statymų raunduose.

Pavyzdys:

NL 50 – 100BB stacks

Preflop: Hero is Cut off with :As:Ah

2 folds, Hero raises to $1.50, BU calls $1.50, 2 folds

Flop: ($3.75) :Ks:9s:8h (2 players)

Hero bets $2.50, BU calls $2.50

Turn: ($8.75) :2d (2 players)

Hero bets $6.00, BU calls $6.00

River: ($20.75) :3h (2 players)

Hero bets $15, BU raises to $40, Hero???

Jūs žaidžiate prieš nit’ą ir manote, jog iki river’io jis eitų tik su šiais hand’ais: AK, KQ. Set’us (99, 88) iš jo kortų diapazono jūs jau turėjote pašalinti flop’e, nes su šiais hand’ais jis būtų permušęs jūsų statymą. Na, jei ne flop’e, tai bent jau turn’e.

Tačiau visai netikėtai river’yje priešininkas permuša jūsų statymą. Yra tik du hand’ai, su kuriais jis galėtų tokiu atveju blefuoti: :As:Js ir :As:Qs, tačiau jūs abudu šiuos hand’us blokuojate.

Jei griežtai pasikliausime piltuvo principu, tai reiškia, kad oponentas turi arba AK arba KQ, kas reiškia, kad turime atsakyti į jo permušimą. Tačiau čia yra viena problema – nit’ai niekada neatliks blefo permušdamį statymą su tokia ranka. Daug labiau tikėtina, kad jūsų prieš tai padarytos prielaidos apie jo kortų diapazoną buvo klaidingos ir oponentas nusprendė atsakyti į jūsų statymą flop’e ir turn’e, turėdamas 88 arba 99, kad galėtų permušti jūsų statymą river’yje. Štai todėl turėtumėte nusimesti savo kortas.

Santrauka

Visų pirma, jūs turite pradėti nuo priešininko vidutinio kortų diapazono. Tada tas kortų diapazonas su lyg kiekvienu statymų raundu siaurėja, nes jūs turite pašalinti tam tikras rankas iš jo kortų diapazono, sprendžiant pagal tai, kaip jis sulošė hand’ą.

Hand’ai, kuriuos pašalinote iš oponento kortų diapazono viename statymų raunde, (neskaitant labai retų išimčių) negali atsirasti jo kortų diapazone kituose statymų raunduose.

Remiantis šia technika, jūsų priešininko kortų diapazonas su lyg kiekvienu statymų raundu vis siaurės ir siaurės – kaip ir piltuvėlis.

Šaltinis: PokerStrategy.com