Penki žaidėjų tipai

modul-handreading-playertypes

Pirmas žingsnis, norint nuspėti, kokias rankas gali turėti jūsų priešininkas, yra priskirti jį tam tikram žaidėjų tipui pagal jo žaidimo stilių. Priešininkų suskirstymas į skirtingus žaidėjų tipus padės lengviau nuspėti jų kortų diapazoną. Šiame straipsnyje sužinosite kaip atskirti penkis dažniausiai sutinkamus žaidėjų tipus bei sužinosite apie jiems būdingus bruožus. Ši informacija bus naudinga norint prisitaikyti prie jų žaidimo stiliaus.

Penki dažniausi žaidėjų tipai yra:

Calling Station, Maniakas, Nit’as, TAG’as ir LAG’as.

Oponentų charakteristikos

Tam, kad priskirtumėte oponentą tam tikram žaidėjų tipui, visų pirma jums reikia išanalizuoti štai šiuos dalykus:

 • Rankų pasirinkimas: ar jis žaidžia daug ar mažai hand’ų?
 • Agresija: ar jis žaidžia agresyviai ar pasyviai?
 • Stalų skaičius: per kiek stalų jis žaidžia?
 • Stack’o dydis: ar jis žaidžia su pilnu stack’u?
 • Klaidingi statymų įpročiai: limp’inimas, minbet’ai, min-3-bet’ai?

Žaidėjas, kuris žaidžia daug rankų prieš flop’ą, yra apibūdinamas kaip loose. Tuo tarpu žaidėjas, žaidžiantis nedaug rankų prieš flop’ą, yra vadinamas tight.

Jei žaidėjas dažnai atlieka statymus ir permušinėja kitų statymus, jis yra laikomas agresyviu. Tačiau jei jis dažnai tiesiog atsako į kitų statymus ir dažnai check’ina, jis yra laikomas pasyviu žaidėju.

Remiantis šiomis charakteristikomis, galime išskirti penkis žaidėjų tipus.

Calling Station

Calling station yra pasyvus žaidėjas, žaidžiantis daug hand’ų.callingstation_small

Kaip atpažinti calling station’ą?

Calling station’ai žaidžia daug hand’ų ir labai retai būna agresyvūs, net ir su stipriomis rankomis. Jie kone visada žaidžia per nedaugiau nei du stalus ir dažniausiai prie stalo sėdi su nepilnu stack’u.

Calling station’us taip pat galite atpažinti iš jų veiksmų:

 • Open limp’ina prieš flop’ą
 • Min-3-bet’ina prieš flop’ą
 • Min-check-raise’ina
 • Atsako į statymą flop’e ir turn’e, o jei jūs check’inate river’yje, jie dažnai blefuoja ir atlieka statymą

Koks yra calling station’ų kortų diapazonas?

Calling station’ai žaidžia labai daug rankų (įskaitant ir silpnas). Jie dažnai limp’ina prieš flop’ą ir atsako į didelius permušimus net su tokiomis rankomis, kaip J8o ir t.t.

Kaip žaisti prieš calling station’ą?

Naudodami teisingą strategiją prieš calling station galite žaisti labai pelningai. Viskas, ką jums reikia daryti, tai laikytis pagrindinių taisyklių:

 • Niekada neblefuokite prieš calling station’ą ir būkite atsargūs su semi-blefais. Šio tipo oponentai kortas nusimetinėja per retai, kad jūsų blefai būtų pelningi.
 • Jei turite gerą ranką, tiesiog statykite pinigus. Calling station’ai blefuoja labai retai, tad nesitikėkite, kad jie atliks statymus už juos blefuodami ar pan.
 • Pasistenkite atlikti mažus vertės statymus. Calling station’ai dažnai atras priežasčių atsakyti į jūsų statymus net ir su labai silpnomis rankomis, tad statymai su vidutinio stiprumo rankomis dažniausiai būna pelningi.
 • Iš calling station’ų galite dažnai tikėtis nemokamos kortos, tad savo draw’us pasistenkite žaisti pasyviai.
 • Jei calling station permušė statymą, dažniausiai tai reiškia, kad jis turi monster hand’ą.

Nors ir calling station’ai karts nuo karto gali mėginti blefuoti river’yje, ypač jei nepagavo savo draw’o, tačiau vis dėlto geriausia taktika, norint gauti papildomo pelno, yra atlikti statymą pačiam.

Pvz. turėdami aukščiausią porą ir gerą kicker’į stenkitės atlikti didelius statymus visuose statymų raunduose.

Illustration_Callingstation

Maniakas

Šio tipo žaidėjai žaidžia daug rankų ir yra agresyvūs, net ir su silpnais hand’ais. Jų žaidime yra labai daug variacijos, tačiau ilgame periode maniakai pralošinėja nemažai pinigų.maniac_small

Kaip atpažinti maniaką?

Maniakas yra agresyvus priešininkas, žaidžiantis daug rankų. Dažnai pastebėsite juos atliekant statymus, raise’inant ir reraise’inant. Taip pat kaip ir calling station’ai, jie dažnai žaidžia tik per vieną ar du stalus, prie stalų sedėdami su nepilnais stack’ais.

Maniaką galite atpažinti iš šių bruožų:

 • Dažnai atsako į open raise’us prieš flopą
 • Kai jį 3-bet’inate, jis dažnai 4-bet’ina
 • Dažnai prieš flop’ą mėgsta sustumti visus savo pinigus, net ir su tokiomis rankomis kaip 99 ar AJs
 • Atlieka daug permušimų ir 3-bet’ų prieš flop’ą
 • Dažnai blefuoja
 • Dažnai atlieka statymus ir permušinėja statymus didelėmis sumomis, dažniausiai didesnėmis nei banko dydis

Koks yra maniako kortų diapazonas?

Kaip ir calling station’ų, maniakų kortų diapazonas yra labai platus. Skirtumas tik tas, kad jie žaidžia savo rankas agresyviai. Jie atlieka statymus ir permušinėja kitus kur kas dažniau, nei tai darytų vidutinis žaidėjas, taip sudarydami didelę variaciją. Tačiau svarbiausia tai, kad ilgame laiko tarpe jie yra pralaimintys žaidėjai.

Kaip žaisti prieš maniaką?

Prieš maniaką jūs turėtumėte:

 • Žaisti kaip tight žaidėjas.
 • Paskatinti jį blefuoti.
 • Neblefuoti.
 • Sumažinti savo standartus “gero hand’o” apibūdinimui.
 • Būti nuoseklus ir turėti planą: arba atsakykite į jo statymus iki pat galo, arba iškart nusimeskite ranką.

Maniakai yra ypač silpni, kai jūs skatinate juos blefuoti. Jie mėgsta blefuoti, tad suteikite jiems kuo daugiau progų tai padaryti. Jei žemuose limituose ir yra koks nors žaidėjas, prieš kurį slow play’inti savo hand’ą atrodo logiška, tai gali būti tik maniakas.

Illustration_Maniac

Maniakai dažnai blefuoja, tad rankos, kurios atrodytų silpnos prieš daugelį žaidėjų, prieš maniakus neretai yra pakankamai geros. Čia jums derėtų pritaikyti reliatyvaus hand’o konceptą. Prieš maniaką drąsiai galite prieš flop’ą sustumti visus savo pinigus su tokiomis rankomis, kaip 99+, AQ+. Post-flop’e tokios rankos, kaip aukščiausia pora – aukščiausias kicker’is dažnai būna geriausia ranka prieš maniakus.

Pasistenkite būti nuoseklus ir turėti planą: arba atsakykite į jo statymus iki pat galo, arba iškart nusimeskite ranką. Maniakai labai retai pasiduoda pusiaukelėje – atminkite tai. Beje, maniakai labai gerai sugeba kitiems žaidėjams sukelti tilt’inimą. Tad jei jaučiate, kad pradėjote tilt’inti, geriau iškart pasišalinkite nuo stalų.

Nit’as

Šio tipo žaidėjai yra aktyvūs tik su labai stipriomis rankomis ir didžiają dalį rankų jie tiesiog nusimeta.nit_small

Kaip atpažinti nit’ą?

Nit’ai žaidžia reguliariai ir dažniausiai per keletą stalų. Prie stalų jie sėdi turėdami bent jau 100BB stack’ą. Atpažinti juos galite iš to, jog jie žaidžia labai nedaug rankų ir pasirodo tik su labai stipriomis rankomis showdown’e, ypač kai iki showdown’o buvo daug veiksmo.

Koks yra nit’o kortų diapazonas?

Nit’ų kortų diapazonas yra mažas ir sudarytas tik iš stiprių hand’ų.

Kaip žaisti prieš nit’us?

Žaisdami prieš nit’us susitelkite ties šiais dalykais:

 • Atakuokite jų blaindus kada tik galite.
 • Būkite labai atsargūs kai jie pasidaro aktyvūs.
 • Implied odds rankų vertė, ypač pocket pair tipo rankų, prieš nit’us stipriai padidėja, nes jų ypatingai stiprus kortų diapazonas gali dažnai atsipirkti, kai turite monster hand’ą.

Continuation bet’ai flop’e yra vienintelė blefas, kurio galite tikėtis iš nit’o. Jei nit’as atlieka statymą turn’e, vos ne visada galite tikėtis išvysti stiprų hand’ą. Tad tokiais atvejais dažnai traukitės nit’ams iš kelio, nebent jūs patys turite labai stiprią ranką.

Jei atlikote statymus flop’e ir turn’e su tokia ranka, kaip aukščiausia pora – aukščiausias kicker’is, dažniausiai vertės statymo river’yje prieš nit’ą atlikti negalite, nes į šį statymą labai retai atsakys rankos, silpnesnės nei jūsų.

Jei nit’as permušė jūsų statymą, jums derėtų arba nusimesti savo kortas, arba sustumti visus savo pinigus tik su labai stipriomis rankomis, pvz. set’u.

Illustration_Nit

TAG’as

Šio tipo žaidėjai žaidžia ne per daugiausiai rankų, tačiau dažniausiai jie yra agresyvūs.tag_small

Kaip atpažinti TAG’ą?

TAG reiškia tight aggressive (lt. stiprus ir agresyvus). TAG’as yra reguliarus žaidėjas ir žaidžia per keletą stalų. Prie kiekvieno stalo jie dažniausiai turi bent jau 100BB stack’us. Atsižvelgiant į tai, jog jie, ko gero, žaidžia tokiu pačiu stiliumi kaip ir jūs, pagalvokite, kaip apibūdintumėte save prie stalų? TAG’ai retai blefuoja, dažniausiai kai jie tai daro, tai būna semi-blefas.

Illustration_TAG

Koks yra TAG’o kortų diapazonas?

Šio tipo žaidėjai open raise’ina su tvirtu kortų diapazonų iš ankstyvų pozicijų, tačiau kuo pozicija yra vėlyvesnė, tuo jų kortų diapazonas yra platesnis.

Kaip žaisti prieš TAG’us?

Prieš TAG’us galite žaisti taip pat agresyviai, tačiau tam turite pasirinkti tinkamą momentą. Galite atakuoti jų blaindus, tačiau nepersistenkite.

Apskritai, jums derėtų atsiminti šią taisyklę:

 • TAG’as neturi būti jūsų pagrindinis taikinys – susikoncentruokite ties kitais žaidėjais, esančiais prie stalo.

LAG’as

Šio tipo žaidėjai žaidžia daugiau rankų nei TAG’ai, tačiau jie nėra tokie ekstremalai, kaip maniakai. LAG’ai dažniausiai žaidžia rankas agresyviai.lag_small

Kaip atpažinti LAG’ą?

LAG reiškia loose aggressive (silpnas ir agresyvus). LAG’ai žaidžia daugiau rankų nei TAG’ai prieš flop’ą, tačiau jie hand’us žaidžia taip pat agresyviai. Iš pradžių LAG’ą atpažinti gali būti sunku. Sesijos pradžioje LAG’as gali pasirodyti panašus į maniaką ar loose TAG tipo žaidėją.

Koks yra LAG’o kortų diapazonas?

LAG’ai open raise’ina su platesniu kortų diapazonu nei TAG’ai iš visų pozicijų. Be to, jie dažnai 3-bet’ina būdami pozicijoje. LAG’ai nemėgsta atiduoti savo blaindų ir dažniausiai jie žaidžia nemažai rankų iš big blind pozicijos.

Kaip žaisti prieš LAG’ą?

Labai retas LAG’as žemesniuose limituose yra geras žaidėjas. Didžioji jų dalis yra tiesiog maniakai, kurių kortų diapazonas yra šiek tiek siauresnis. Jie nemėto pinigų į visas šalis, tačiau kadangi jų kortų diapazonas yra platesnis, LAG’ai dažniausiai turės silpnesnę ranką, nei jūs. Tačiau išlikite budrūs ir atsargūs, nes ne visi LAG’ai yra pralaimintys žaidėjai – daugelis LAG’ų yra pažįstami su pagrindiniais pokerio principais.

Žaisdami prieš LAG’ą, jūs turėtumėte:

 • Žaisti su tvirtesniu kortų diapazonu preflop’e nei žaistumėte prieš TAG’ą.
 • Vogti blaindus rečiau.
 • Stenkitės per lengvai nepasiduoti post-flop’e, ypač flop’e. Kai turite priimti sunkų sprendimą, dažniau turėtumėte call’inti nei nusimesti, nes LAG’ų kortų diapazonas neretai būna silpnesnis nei jūsų.

Neįsivelkite į bereikšmes varžybas su LAG’ais. Dažniausiai jūs pasirodysite su stipresne ranka nei TAG’ai, tad žaisdami solidų žaidimą matysite ir augantį pelną.

Santrauka

Savo oponentus jūs galite nustatyti ir suskirstyti į skirtingus tipus pagal šias charakteristikas:

 • Rankų pasirinkimas
 • Agresija
 • Stalų skaičius
 • Stack’o dydis
 • Blogi statymų įpročiai

Penkiems dažniausiems žaidėjų tipams yra priskiriamos šios charakteristikos:

 • Calling station: Žaidžia labai daug rankų pre-flop’e – Pasyvus
 • Maniakas: Žaidžia labai daug rankų pre-flop’e – Agresyvus
 • Nit’as: Žaidžia labai nedaug rankų pre-flop’e – Agresyvus
 • TAG’as: Žaidia nedaug rankų pre-flop’e – Agresyvus
 • LAG’as: žaidžia daugiau nei įprasta hand’ų pre-flop’e – Agresyvus

Šaltinis: PokerStrategy.com