Kortų diapazonas ir vertė (4): vertė: svarbūs sprendimai pokeryje

Prieš pradedant skaityti šią pamoką, rekomenduojame perskaityti:

Jūsų rankos vertė yra kone svarbiausias faktorius, kai turite priimti sprendimą: atsakyti į oponento statymą ar nusimesti kortas. Tai ypač svarbu šiose situacijose:

  • Oponentas sustūmė visus savo pinigus (all-in).
  • Oponentas atliko statymą river’yje ir jūs nenorite permušti jo statymo.

Tokiose situacijose, šie trys žingsniai jums padės priimti teisingą sprendimą:

Žingsnis nr.1: apskaičiuokite, kokia turėtų būti jūsų rankos vertė.

Žingsnis nr.2: apgalvokite, koks gali būti priešininko kortų diapazonas.

Žingsnis nr.3: apskaičiuokite savo rankos vertę prieš oponento kortų diapazoną.

Oponentas sustūmė visus savo pinigus

$25 NL Hold’em (6 handed)

100BB Stacks

Preflop: Hero is Button with :Qd:Qh

3 folds, Hero raises to $0.50, SB raises to $2.00, 1 fold, Hero raises to $5.00, SB raises to $25.00 and is all-in, Hero?

Žingsnis nr.1: apskaičiuojam reikiamą rankos vertę

Reikiama rankos vertė (toliau “required equity”) – tai procentai, kurie nurodo, kaip dažnai turite laimėti banką, kad atsakymas į oponento statymą būtų pelningas.

Required equity = price of calling / (pot size + price of calling)

Pinigų suma, su kuria atsakote į oponento statymą (eng. price of calling): tai skirtumas tarp jūsų paskutinio permušimo ir oponento sustumtų pinigų sumos.

Banko dydis (eng. pot size): visi pinigai, kuriuos galite laimėti. Į tai įeina: jūsų permušimai, oponento sustumti pinigai, blaindai.

Atsiminkite ir tai, kad laimėti pinigų galite tik tiek, kiek pats investavote į banką. Tad jei oponento all-in’as yra 200BB, o jūs turite tik 100BB, jūs iš oponento laimėsite 100BB, o ne 200BB.

Taigi, šiuo atveju, kad atsakymas į priešininko statymą būtų pelningas, jūsų rankos vertė turi būti 40%. Visus skaičiavimus galite rasti paspaudę spoiler’į.

[spoiler]

Banko dydis = $5 + $25 + $0,25 = $30,25

Šiuo atveju banko dydis yra $30,25: jūsų $5, oponento $25 ir $0,25 iš BB.

Kad atsakytumėte į oponento permušimą, jums reiks pakloti $20, nes priešininkas sustūmė visus savo pinigus – $25. Jūs jau investavote $5 į banką, tad jums belieka sumokėti likusį skirtumą: $25 – $5 = $20.

Taigi, galų gale atliekame šiuose skaičiavimus:

Required equity = price of calling / (pot size + price of calling)

Required equity = $20 / ($30,25 + $20) = $20 / $50,25 = ~0,398 = ~0,4 = 40%

Jūsų reikiama rankos vertė niekada nebus aukščiau ar lygu 50%. Taip yra todėl, nes pinigų suma, su kuria atsakote į oponento statymą, šioje formulėje yra panaudota du kartus. Jei prieš jūsų oponentui atliekant statymą bankas būtų lygus 0, tada banko dydis būtų lygus pinigų sumai, su kuria turite atsakyti į oponento statymą.

Required equity = price of calling / (price of calling+ price of calling) = ½ = 50%. Tačiau atminkite ir tai, jog banke visada yra bent jau blaindai, tad reikiama rankos vertė visada bus mažiau, nei 50%.

[/spoiler]

Žingsnis nr.2: priskirkite priešininkui kortų diapazoną

Su šiuo kortų diapazonu oponentai dažniausiai sustumia visus pinigus dar prieš flop’ą: JJ+, AK.

Žingsnis nr.3: apskaičiuokite savo rankos vertę prieš oponento kortų diapazoną

Kadangi jūs turite QQ, jūsų rankos vertė yra 47%, kas yra daugiau, nei jūsų reikiama rankos vertė (40%), tad jums derėtų atsakyti į oponento permušimą.

Jei neįtrauktume AK į priešininko kortų diapazoną, t.y. paliktume tik JJ+, jūsų rankos vertė būtų būtent 40%. Tai yra praktiškai tiek, kiek ir jūsų reikiama rankos vertė, tad atsakydami į šį statymą ilgame periode, teoriškai, turėtumėte nei išlošti nei pralošti, arba liaudiškai tariant “turėtumėte išeiti ant savų arba ant 0”. Bet… nepamirškite, kad kambariuose yra rake, kas reiškia, jog jei nuspręstumėte atsakyti į oponento permušimą, jūsų sprendimas nebūtų pelningas.

Jei oponentui priskiriate tokį kortų diapazoną: QQ+, AKs, jūsų rankos vertė tėra 29%. Tai yra mažiau nei reikiama kortos vertė (required equity), tad jums derėtų nusimesti.

Oponentas atlieka statymą river’yje

$25 NL Hold’em (6 handed)

100BB Stacks

Preflop: Hero is Button with :Qc:Jc

2 folds, CO raises to $0.75, Hero calls $0.75, 2 folds

Flop: ($1.90) :Qs:3s:9h(2 players)

CO bets $1.30, Hero calls $1.30

Turn: ($4.50) :4c(2 players)

CO bets $3.00, Hero calls $3.00

River: ($10.50) :3h(2 players)

CO bets $7.00, Hero?

Žingsnis nr.1: apskaičiuojame reikiamą rankos vertę

Required equity = price of calling / (pot size + price of calling)

Atsakyti į oponento statymą mums kainuos $7, o pats bankas yra $17.50.

Required equity = 7 / (17.50 + 7) = 7 / 24.50 = ~0.29 = 29%

Žingsnis nr.2: priskirti oponentui tam tikrą kortų diapazoną

Oponentas river’yje gali atlikti statymus su tokiomis rankomis:

  • Oponentas turi stiprią ranką: AA-QQ, 99, 33, AQ
  • Oponentas blefuoja (nepagavo flush draw’o): As2s, As4s, As5s, As6s, As7s, As8s, AsTs, AsJs, AsKs, KsJs, KsTs, JsTs

Žingsnis nr.3: apskaičiuoti rankos vertę prieš oponento kortų diapazoną

Kad apskaičiuotumėte rankos vertę, galite naudoti programą Equilab ar kažką panašaus. Šiuo atveju jūsų rankos vertė yra 32%. Tai yra daugiau nei 29%, kas reiškia, jog jei atsakysite į oponento statymą, būsite atlikę pelningą sprendimą.

Kaip kortų pašalinimas įtakoja rankos vertę

Įsivaizduokite, jog šiame pavyzdyje vietoj :Qc:Jc jūs laikote :As:Qc. Kaip jau žinote, sprendimus visada turėtumėte priimti pasiremdami tikrąja rankos verte. Taigi jums reikia perskaičiuoti savo rankos vertę iš naujo prieš oponento kortų diapazoną.

Rezultatas: jūsų rankos vertė krenta nuo 32% iki 26%. Kaip matote rankos vertė yra mažesnė ir jums derėtų nusimesti šią ranką.

Kodėl rankos vertė nukrito? Dėl kortų pašalinimo – :As nebeįeina į oponento kortų diapazoną. Tai reiškia, jog automatiškai oponento blefavimo kortų diapazonas sumažėja. Dabar jis atrodo štai taip:

  • Oponentas turi stiprią ranką: AA-QQ, 99, 33, AQ (#20)
  • Oponentas blefuoja (nepagavo flush draw’o): AsKs, AsJs, As8s, As7s, As6s, As5s, As4s, As2s, AsTs, KsJs, KsTs, JsTs, (#12, #3)

Taigi, jei laikote :As:Qc vietoj :Qc:Jc, į oponento blefavimo kortų diapazoną įeina tik 3 kombinacijos vietoj 12. Prieš šį kortų diapazoną jūsų kortų vertė yra tik 26%, kas yra kur kas mažiau.

Tad jums derėtų nusimesti, nepaisant to, jog jūsų absoliučioji rankos vertė yra didesnė. Sprendimus jūs turėtumėte priiminėti atsižvelgadami tik į savo rankos tikrąjį rankos stiprumą, t.y. rankos vertę prieš tam tikrą oponento kortų diapazoną.

Santrauka

Jei atsidūrėte tokioje situacijoje, kai oponentas sustūmė visus savo pinigus ar atlieka statymą river’yje, norėdami nuspręsti ar atsakyti į priešininko statymą/permušimą ar nusimesti kortas, sekite šiuos tris žingsnius:

  • Žingsnis nr.1: Apskaičiuokite reikiamą rankos vertę (required equity).
  • Required equity = price of calling (pot size + price of calling)
  • Žingsnis nr.2: Priskirkite oponentui kortų diapazoną.
  • Žingsnis nr.3: Apskaičiuokite rankos vertę prieš oponento kortų diapazoną.

Šaltinis: PokerStrategy.com