Kortų diapazonas ir vertė (2): kombinacijos ir kortų pašalinimas pokeryje

Prieš pradedant skaityti šį straipsnį, rekomenduojame pirma perskaityti:

Taigi, jūs jau, ko gero, susipažinote su kortų diapazonu ir kaip jis yra žymimas. Dabar įsivaizduokime, jog oponento kortų diapazonas yra QQ ir AK. Kurią ranką labiau tikėtina turi jūsų priešininkas?

Iš pradžių jums gali pasirodyti, jog abiejų rankų šansai yra vienodi. Nes tiek QQ tiek AK yra atskiros rankos.

Tačiau kad ir kaip ten bebūtų, atsakymas yra kiek kitoks. Šansai, jog oponentas turės QQ yra 27%, o AK – 73%. Taip yra dėl to, jog abi šios rankos turi skirtingą skaičių kortų kombinacijų (eng. combos).

Norint mokėti gerai analizuoti kortų diapazoną, išmokti skaičiuoti kortų kombinacijas yra būtina. Tai šioje pamokoje ir išmoksite daryti. Mes taip pat aptarsime kaip jūsų kortos, oponento kortos, ir kortos, esančios ant stalo, įtakoja kortų kombinacijas ir jų skaičiavimą.

Kaip skaičiuoti kortų kombinacijas tam tikroms rankoms ir kortų diapazonui?

Kortų kaladėje išviso yra 4 damos, iš kurių mes galime sudaryti šešias skirtingas kombinacijas, kurios mums duotų QQ ranką. Tačiau kalbant apie AK, ši ranka turi 16 įmanomų kombinacijų. Keturi tūzai kartu su keturiais karaliais mums duoda 4 x 4 = 16 kombinacijų.

combos_en_0fe5628a

Atkreipkite dėmesį į tai, jog kortų eiliškumas skaičiuojant kombinacijas nėra svarbus, t.y. :Qc:Qd yra laikoma tokia pačia ranka kaip ir :Qd:Qc.

Tam tikro kortų diapazono visų kombinacijų suma yra labai svarbus faktorius norint įvertinti kokie yra šansai, jog oponentas turi tam tikrą ranką. Kuo daugiau kombinacijų turi jo ranka ar jo kortų diapazonas, tuo daugiau šansų, jog jūs susidūrėte būtent su šiuo kortų diapazonu ir atvirkščiai.

Kad jums būtų lengviau, kortų diapazono kombinacijų kiekį žymėsime ženklu “#”. Taigi, pvz. QQ, AK kortų diapazonas turi 6 + 16 = 22 kombinacijas, arba trumpai tariant:

QQ, AK (#22)

[box type=”note” width=”100%” ]Kombinacija – tai tam tikras dviejų kortų derinys, kuris sudaro tam tikrą ranką. Visų įmanomų tam tikros rankos kombinacijų suma yra labai svarbus faktorius, norint įvertinti oponento rankos stiprumą remiantis jo kortų diapazonu.[/box]

Lentelėke, kurią matote žemiau, surašėme įmanomų kombinacijų skaičių tam tikroms rankoms.

Ranka Kombinacijų skaičius Pavyzdys
Pora 6 QQ
Skirtingų spalvų kortos 12 AKo
Vienos spalvos kortos 4 AKs
Vienos spalvos bei skirtingų spalvų kortos 16 AK

Kortų šalinimas skaičiuojant kombinacijas

Vienas dalykas, apie kurį, ko gero, nepagalvojote, jog ant stalo esančius kortos bei jūsų rankoje laikomos kortos taip pat įtakoja oponento kortų diapazono kombinacijų skaičių. Pvz. žinome, jog jei turite porą rankoje, šis hand’as turi 6 kombinacijas; bet kokios dvi vienodos spalvos kortos turi 4 kombinacijas – visa tai gali pasikeisti atitinkamai nuo kortų, esančių ant stalo. Pažiūrėkime į šį pavyzdį:

card_removal_1

Galime daryti prielaidą, jog priešininkas turi arba set’ą arba OESD (open-ended straight draw), tad norime nustatyti, kuris hand’as yra labiau tikėtinas.

Kortų diapazono žymėjimas jums jau neturėtų būti problema, tad, ko gero, žinote, jog jo kortų diapazonas yra QQ, 99, 44, JT.

Pritaikant jau turimas žinias galime suskaičiuoti, jog QQ, 99 ir 44 turi po 6 kombinacijas, o JT turi 16 skirtingų kombinacijų. Tad išviso yra 18 skirtingų set’o kombinacijų ir 16 skirtingų OESD kombinacijų, kas reiškia, jog labiau tikėtina, jog oponentas turi set’ą.

Tačiau šiuo atveju skaičiuodami kombinacijas mes neatsižvelgėme į kortas, esančias ant stalo. Kortos, esančios ant stalo, negali įeiti į oponento kortų diapazoną, nes juk jūsų priešininkas negali turėti tos kortos, kuri jau yra ant stalo. Tai mes vadiname kortos pašalinimu.

Kadangi :Qh jau guli ant stalo, lieka tik trys damos, kurios gali sudaryti QQ hand’ą.

Tai reiškia, jog išviso belieka trys skirtingos QQ kombinacijos, su kuriomis oponentas turėtų set’ą. Taigi, išviso yra devynios skirtingos kombinacijos, su kuriomis oponentas gali turėti set’ą (QQ, 99 arba 44). Žemiau matote kiek išviso skirtingų QQ kombinacijų galime sudaryti kai ant stalo nėra jokių kortų, ir kai ant stalo guli :Qh:9c:4d.

qq_card_removal_645e3388

Tačiau kalbant apie OESD, kortos :Qh:9c:4d nieko nekeičia ir oponentas vis dar gali turėti 16 skirtingų kombinacijų, nes ant stalo nėra nei bartuko nei dešimkės.

Taigi, išviso yra 16 skirtingų OESD kombinacijų bei 9 kombinacijos set’ui. Tai reiškia, jog šansai, kad oponentas turi OESD yra 64%, o kad turi set’ą – tik 36%.

card_removal_2

Pasinaudodami kombinacijų skaičiavimu, oponento kortų diapazonu bei kortų pašalinimu galite apskaičiuoti kokia yra tikimybė, jog oponentas turi tam tikrą ranką bei jos stiprumą. Tai yra labai svarbus įrankis, norint atlikti optimalius sprendimus tam tikrose situacijose.

Į kortų pašalinimą taip pat įeina ir jūsų hand’as

Į kortų pašalinimą įeina ne tik kortos, esančios ant stalo, bet ir kortos, kurias turite jūs.

Kiek skirtingų QQ kombinacijų gali turėti oponentas šiame pavyzdyje?

card_removal_qt_00257b3f

Šiame pavyzdyje šansai, jog oponentas turi QQ ranką yra dar mažesni, nes dabar mes turime išbraukti :Qh, kuri yra ant stalo bei :Qs, kurią jūs laikote rankoje. Taigi, oponentas gali turėti tik vieną kombinaciją – :Qd ir :Qc.

Kortų pašalinimo įtaka skaičiuojant kombinacijas

Tačiau kortų pašalinimą mes galime panaudoti ne tik tose situacijose, kai norime apskaičiuoti tikimybę, jog oponentas turi set’ą. Kortų pašalinimas yra naudojamas ir kur kas dažnesnėse situacijose, pvz. bandant apskaičiuoti tikimybę, kad priešininkas turi aukščiausią porą.

Pvz. jei ant stalo yra :Qd:6c:3h išviso yra 12 (o ne 16) skirtingų AQ kombinacijų. Kodėl? Į klausimą manau galite puikiai atsakyti ir patys – 4 tūzai x 3 damos = 12 kombinacijų.

Jei atsižvelgsime į tai, jog jūs taip pat turite damą savo rankoje (pvz. :Qs:Tc), belieka tik 8 AQ kombinacijos – 4 tūzai x 2 damos. Jei rankoje laikote tūzą (pvz. :As:Tc), išviso lieka 9 AQ kombinacijos – 3 tūzai x 3 damos.

Lentelė, kurią matote apačioje, puikiai pavaizduoja, kaip kortų pašalinimas įtakoja kombinacijų skaičių.

Ranka Su kortų pašalinimu, jūs turite :Qd:6c:3h Be kortų pašalinimo
    Jūs turite :Qs:Tc Jūs turite :As:Tc  
AQ 12 8 9 16
AQs 3 2 2 4
Q6 9 6   16
Q6s 2 1   4
QQ 3 1   6

Santrauka

Kombinacija – tai tam tikras dviejų kortų derinys, kuris sudaro tam tikrą ranką. Įmanomų kombinacijų skaičius kiekvienam hand’ui yra skirtingas:

  • Pora: 6 kombinacijos
  • Dvi vienos spalvos kortos: 4 kombinacijos
  • Dvi skirtingos spalvos kortos: 12 kombinacijų

Į kortų pašalinimą įeina kortos, kurios yra ant stalo ir kurias laikote jūs patys – jos negali būti įtrauktos į oponento kortų diapazoną. Kortos, esančios ant stalo bei jūsų rankoje, įtakoja šansus, jog oponentas laiko tam tikrą ranką.

Šaltinis: PokerStrategy.com